פרטיות וסייבר

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14), התשפ"ב-2021

הצעת חוק ממשלתית נרחבת לתיקון חוק הגנת הפרטיות המיושן, לרבות הגברת יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, צמצום חובת הרישום של מאגרי מידע וכן התאמת הגדרות החוק להתפתחויות הטכנולוגיות ולחקיקת פרטיות מודרנית.

פרטיות וסייבר

הצעת חוק הקמת מאגר מידע פיננסי בענף הביטוח ושוק ההון, התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2834/24] של חבר הכנסת אלי כהן, המציעה כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תקים מאגר מידע פיננסי שיאגד את כלל המידע הפיננסי השייך לכל לקוח בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומוצרי הביטוח השונים. המאגר יאפשר לכל לקוח לקבל תמונה כוללת של המידע הפיננסי הקיים לגביו, ואף להשוות בין התנאים של הקופות והקרנות השונות. 

רגולציה וממשל

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2717/24] של חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח', המציעה לחייב עיריות לפרסם את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי, ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים, באתר האינטרנט שהן מפעילות, באופן נגיש לציבור וללא תמורה.

הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/4999/20], במהלך הכנסת ה-22 על-ידי ...

ספאם ודואל

טיוטת תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2021

בחודש נובמבר, 2020, הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים.

חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, ...

אחריות ספקים

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2652/24] של חבר הכנסת מאיר יצחק-הלוי ואח', המבקשת לתקן את חוק איסור לשון הרע בדרך של הוספת מנגנון לחשיפת פרטי משתמשים ברשתות אלקטרוניות. לפי ההצעה, אדם הטוען כי תוכן שהועלה לרשת, או הפצתו, מהווים לשון הרע כלפיו, יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לחייב את ספק האינטרנט לחשוף את פרטי האדם שפרסם את התוכן הפוגע לכאורה.

הצעת ...

אחריות ספקים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מענה אנושי בשירותים מקוונים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטיות [פ/2867/24] של חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב ואח', המבקשת לחייב מפעילי פלטפורמות מקוונות (לרבות כאלה הפועלות מחוץ לישראל) לספק מענה אנושי (טלפוני או מקוון) בחינם לפניות של צרכנים. בנוסף, ההצעה קובעת זמני המתנה ותגובה קצרים בכל מקרה של פרסומים הנוגעים לעבירה של קריאת מעשה אלימות, פרסום מידע רגיש ופרסום המהווה הטרדה מינית.

רגולציה וממשל

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - טלפונים ניידים ומחשבים אישיים), התשפ"ב–2021

הצעת חוק פרטית [פ/2858/24] של חבר הכנסת גלעד קריב, המבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, כך שמחשבים אישיים וטלפונים ניידים המשמשים את החייב, ואת בני משפחתו הגרים עמו, לא יעוקלו במסגרת הליך הוצאה לפועל.

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק המלחמה בפדופיליה (מאגר מידע), התשפ"ב-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2541/24] של חברת הכנסת שרון רופא אופיר ואח', המבקשת להקים מאגר מידע ארצי שיכיל את פרטיהם של פדופילים המוכרים לרשויות, אשר יהיה פתוח לעיון הציבור.

הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' בכנסת ה-20 [פ/3375/20] ובכנסת ה-23 [פ/1837/23]; הצעות חוק בנושא דומה הוגשו במהלך הכנסת ה-16 [פ/2046], ה-17 ...