הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל)(תיקון), התשפ"ד-2024

הצעת חוק לתיקון חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023. התזכיר מציע להאריך את הוראת השעה, שצפויה לפקוע ב-5.6.2024, בחצי שנה בקירוב, עד ל-31.12.2024, וזאת לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בשימור הסמכויות הקבועות בהוראת השעה (לחייל מוסמך ולעובד שירות הביטחון הכללי) בכל הנוגע לביצוע פעולות בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת, מטעמים של ביטחון המדינה ושמירה על רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל [לעיון בתזכיר התיקון].