הצעת חוק סינון תכנים פוגעניים באינטרנט במוסדות חינוך, התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1642/20] של חבר הכנסת איתן כבל ואח', המבקשת לקבוע כי מערכות המחשבים של מוסדות חינוך, המיועדות לשימוש תלמידי המוסד, לא יחוברו לאינטרנט אלא אם הותקנו בהן אמצעים טכנולוגיים המונעים גישה לתכנים פוגעניים.