הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - החמרת הענישה על הטרדה מינית באמצעים טכנולוגיים - הפצת תוכן מיני של קטינים), התשפ"ג-2023

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/3117/25] של חברת הכנסת פנינה תמנו ואח', המבקשת לקבוע נסיבה מחמירה במקרים של פרסום תוכן מיני לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (שזכה לכינוי "חוק הסרטונים") - ככל והעבירה תתבצע כלפי קטינים. החוק כיום אינו מבדיל בין הפרתו כלפי קטינים או בגירים. ההצעה מבקשת להחמיר את הענישה לעונש מקסימלי של שבע שנות מאסר (כיום חמש), כאשר העבירה תתבצע כלפי קטין, למעט אם המטריד עצמו הוא גם קטין.