הצעת חוק סינון אתרים פוגעניים במקומות ציבוריים, התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1667/20] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח', המבקשת לחייב גופים המאפשרים גלישה חופשית באינטרנט לציבור, להפעיל כברירת מחדל שירות סינון אתרים פוגעניים, למעט כשהגלישה מתבצעת באמצעות קוד גישה ייחודי שיינתן לבני 18 ומעלה לבקשתם. הצעת חוק זהה [פ/2810/19] הוגשה במהלך הכנסת ה-19 על-ידי חה"כ מקלב וקבוצת חברי כנסת.