הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – מרשם סרבנים אינטרנטי), התשע"ח–2017

הצעת חוק פרטית [פ/4792/20] של חברת הכנסת רויטל סויד ואח', המבקשת לעגן בחקיקה את סמכות בית הדין הרבני להורות על פרסום שמו ותמונתו של מי שניתן נגדו צו הגבלה בשל סרבנות גט, במרשם סרבנים אינטרנטי שיתפרסם באתר ייעודי.