הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - הפנייה להסכמה לתרומת אברים בטפסים מקוונים), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2675/20] של חבר הכנסת יאיר לפיד ואח', שמטרתה לאפשר נגישות לחתימה על כרטיס אדי באמצעות הוספת האופציה בטפסים מקוונים ממשלתיים.