הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - הפנייה להסכמה לתרומת אברים בטפסים מקוונים), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3236/20] של חבר הכנסת אלי אלאלוף ואח', שמטרתה לאפשר נגישות לחתימה על כרטיס אדי באמצעות הוספת האופציה בטפסים מקוונים ממשלתיים.

הצעת חוק זהה הוגשה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת יאיר לפיד ואח' [פ/2675/20].