חתימות אלקטרוניות

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009

תיקון לחוק מס ערך מוסף שלפיו דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת (הגדרתה שונתה לצורך התיקון) או בחתימה אלקטרונית מאושרת.

חתימות אלקטרוניות

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2277/18] של חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח', המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד.