הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שינוי בחוזה שנחתם בחתימה באמצעי אלקטרוני), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1057/19] של חבר הכנסת אמנון כהן, המציעה לחייב עוסק למסור לצרכן עותק מחוזה שעליו חתם באמצעי אלקטרוני (על-גבי מסך מחשב או פד אלקטרוני המחובר למחשב) וכן לאסור שינוי בחוזה שנחתם באמצעי אלקטרוני, אלא אם כן השינוי נחתם בכתב יד ובנפרד. הצעת חוק זהה [פ/2277/18] הוגשה בכנסת ה-18 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן, מירי רגב ואח'.