תזכיר חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג-2023

תזכיר חוק שמטרתו הסדרה מחודשת של שוק השידורים בישראל.