הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון - הקמת תשתית חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית במקלטים שביישובי קו העימות), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/821/19] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת לקבוע כי במקלט ציבורי ביישוב קו עימות תותקן תשתית חיבור לרשת תקשורת אינטרנט אלחוטית. חברת הכנסת לוי אבקסיסי הגישה הצעת חוק זהה גם בכנסת ה-18 [פ/3446/18].