הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון - הקמת תשתית חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית במקלטים שביישובי קו העימות), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/2188/25] של חברת הכנסת חוה אתי עטיה, המבקשת לקבוע כי במקלט ציבורי ביישוב קו עימות תותקן תשתית חיבור לרשת תקשורת אינטרנט אלחוטית. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-24 [פ/827/24][פ/1727/24], בכנסת ה-23 [פ/423/23], בכנסת ה-20 [פ/228/20], בכנסת ה-19 [פ/821/19] ובכנסת ה-18 [פ/3446/18].