טיוטת תקנות בתי השרעיים (נט בתי הדין), התשפ"ב-2022

חוק סדרי הדין השרעיים וחוק הפרוצדורה האזרחית העות'מאני, לפיו דנים בתי הדין השרעים בישראל, אינם כוללים, פרט לדרכי ההמצאה הרגילות, אפשרות המצאת כתבי בי-דין, בפקסימיליה או באמצעות המערכת הממוחשבת, כגון "נט בתי הדין". על מנת לאפשר את השימוש במערכת החדשה, טיוטת התקנות מציעה להוסיף אפשרות המצאת כתבי בי-דין באמצעות "נט בתי הדין" וכן בפקסימיליה.