אחריות ספקים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013

תקנות שהותקנו מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, המסדירות, בין היתר, את התאמות הנגישות שעל אתרי אינטרנט לבצע על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות שימוש באתרים ובמידע שמסופק דרכם.

אחריות ספקים

הצעת חוק מניעת עבירות מין בקטינים (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1874/20] של חברות הכנסת מרב מיכאלי וענת ברקו, המבקשת לקבוע אחריות למנהלי אתרי אינטרנט בהם חדרי שיחה פומביים (צ'אטים), על-מנת שידאגו לקיומם של אמצעי אבטחה שונים (מנגנוני דיווח, הודעות אזהרה, הצגת כתובות IP ועוד). עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי ספקי גישה לרשת ומנועי חיפוש יסננו חיפושים לאתרים בהם מוצגים קטינים באופן מיני, לפי דרישת קצין משטרה. הצעת חוק ...

אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1770/19] של חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה ואח', המבקשת להרחיב את החובה לסינון אתרים פוגעניים הקבועה כיום בסעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולהטיל חובה לאספקת שירות סינון אתרים כברירת מחדל. הצעות חוק זהות או דומות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת ליה שמטוב [פ/4457/18] ובכנסת ה-19 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן ואברהם מיכאלי [פ/1111/19], אשר ...

אחריות ספקים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1733/19] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי כנסת, המבקשת להרחיב את החובה לסינון אתרים פוגעניים הקבועה כיום בסעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולהטיל חובה לאספקת שירות סינון אתרים כברירת מחדל. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת ליה שמטוב [פ/4457/18] ובכנסת ה-19 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן ואברהם מיכאלי [פ/1111/19], ...

אחריות ספקים

הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014

הצעת חוק ממשלתית (בהמשך לתזכיר חוק בעניין זה) שמטרתה ליצור הסדר המקנה סמכות להגביל שימוש במקומות החשודים כי הם משמשים לביצוע עבירות, הן בעולם הפיזי והן ברשת האינטרנט. התיקון אף מבקש להסדיר את סמכותו של קצין משטרה מוסמך להורות לספקיות הגישה לאינטרנט ולמנועי חיפוש להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט המשמשים לביצוע עבירות בתחום ההימורים, הסמים או המציגים תוכן פדופילי. חלק ...

אחריות ספקים

הצעת חוק מניעת עבירות מין בקטינים (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2120/19] של חברות הכנסת מרב מיכאלי ויפעת קריב, המבקשת לקבוע אחריות למנהלי אתרי אינטרנט בהם חדרי שיחה פומביים (צ'אטים), על-מנת שידאגו לקיומם של אמצעי אבטחה שונים (מנגנוני דיווח, הודעות אזהרה, הצגת כתובות IP ועוד). עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי ספקי גישה לרשת ומנועי חיפוש יסננו חיפושים לאתרים בהם מוצגים קטינים באופן מיני, לפי דרישת קצין משטרה. 

אחריות ספקים

הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון - הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1560/19] של חבר הכנסת יריב לוין, המבקשת לאפשר לקצין משטרה ליתן צוים המורים לספקי גישה לאינטרנט להגביל את הגישה לאתרי הימורים ואתרים הכוללים תכנים פדופיליים.