הצעת חוק הרשתות החברתיות, התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/1969/25] של חבר הכנסת עמית הלוי, שמטרתה "להסדיר את פעילות הרשתות החברתיות באינטרנט, תוך הגנה על זכויות האזרח ועל עקרונות היסוד של המשפט הפלילי הישראלי מפני פגיעה המתרחשת ברשתות החברתיות".

הצעות חוק זהות ודומות הוגשו בכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת עמית הלוי [פ/2426/23]; בכנסת ה-24 על-ידי חברי הכנסת גלית דיסטל אטבריאן [פ/1479/24] ואיתמר בן גביר [פ/2954/24]; ובכנסת ה-25 על-ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן [פ/232/25].