הצעת חוק הירושה (תיקון - הורשת זכויות דיגיטליות), התשפ"ד-2024

הצעת חוק פרטית [פ/4163/25] של חבר הכנסת ארז מלול. ההצעה קובעת כי אדם יוכל להוריש את ה"זכות להפעיל חשבון דיגיטלי" שברשותו. "חשבון דיגיטלי" הוגדר בהצעה כ"חשבון ברשת חברתית שבו לאדם יש זכות לעריכה, שימוש ופעולות נוספות". המונח "רשת חברתית" הוגדר בהצעה כשירות ברשת האינטרנט שמאפשר למשתמש בו ליצור כינוי משתמש, לשתף תוכן עם משתמשים אחרים, ולצפות בתכנים ששיתפו ביניהם המשתמשים.