גוגל

הצעת חוק הסדרת תשלומים ליוצרי תוכן ברשת האינטרנט, התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1509/20] של חבר הכנסת אראל מרגלית ואח', המבקשת לקבוע הסדר לפיו תוטל על גורם המפעיל מנוע חיפוש החובה לשלם אחוז מהכנסותיו מגורמים ישראליים, כך שיחולק בין גורמים ישראליים היוצרים תוכן אינטרנטי. הצעת חוק זהה [פ/2175/19] הוגשה במהלך הכנסת ה-19 על-ידי חה"כ מרגלית וקבוצת חברי כנסת.

זכויות יוצרים

תזכיר חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' ), התשע"ד-2014

חיוב הרשות השנייה בהפצת שידורי מערך עידן+ באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות מפיצי משנה מסחריים ותוך מתן פטור מדיני זכויות היוצרים ביחס לשידורים אלה. 

גוגל

חוק היוצרים החדש, התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אראל מרגלית, המבקשת לקבוע מנגנון המקצה חלק מהכנסות מנועי החיפוש ומעביר אותם לאתרי התוכן שאותם המנוע מאנדקס.

זכויות יוצרים

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - הפרת זכות יוצרים ברשת האינטרנט), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1662/19] של חבר הכנסת רוברט אילטוב, שמטרתה "ליתן מענה להיעדר התייחסות בחקיקה הקיימת בכל הנוגע לאתרי אינטרנט פיראטיים, הפועלים למטרות רווח, ואשר עיסוקם בהעמדה לרשות הציבור ומתן אפשרויות צפייה, או העתקה, באופן ישיר או עקיף, של עותקים מפרים של יצירות מוגנות".

גוגל

הצעת חוק להסדרת תשלומים ליוצרי תוכן ברשת האינטרנט, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2175/19] של חבר הכנסת אראל מרגלית ואח', המבקשת לקבוע הסדר לפיו תוטל על גורם המפעיל מנוע חיפוש החובה לשלם אחוז מהכנסותיו מגורמים ישראליים, כך שיחולק בין גורמים ישראליים היוצרים תוכן אינטרנטי.

זכויות יוצרים

הצעת חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (גמול העתקות פרטיות), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1862/19] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואח', המבקשת לתקן את פקודת זכות יוצרים על-מנת להסדיר את נושא הגמול ליוצרים ולמבצעים עבור העתקות לשימוש עצמי שמבצע הציבור הרחב כדבר שבשגרה, בפרט נוכח "ההתפתחויות הטכנולוגיות והדיגיטליות המאפשרות זמינות הולכת וגוברת של אמצעי העתקה".