תזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון מס'...), התשע"ו-2016

אולי יעניין אותך גם

תזכיר לתיקון חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, שנועד להעניק כלים לבעלי זכויות ולרשויות המדינה להתמודד עם הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט, לרבות מתן צווים להגבלת גישה לאתרי אינטרנט, לחשיפת פרטי זהותם של מפרסמי תוכן מפר ברשת ועוד.