פשעי מחשב

הצעת חוק העונשין (תיקון - הפצת מידע על נפגעים מזירות אסון), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3694/20] של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ואח', המבקשת לקבוע עבירה פלילית במקרה של הפצת תמונות והודעות על מקרה אסון, לרבות ברשתות חברתיות ואפליקציות, קודם שקרובי המשפחה של הנפגעים קיבלו את ההודעה על הפגיעה ביקיריהם מהגורמים המוסמכים.

חופש הביטוי

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - התחזות לאדם במרשתת), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2004/20] של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ואח', המבקשת לקבוע כי לשון הרע תיחשב גם כאשר אדם מזדהה ברשת באמצעות שם ועיסוק של אדם אחר, כאשר אדם סביר עלול לחשוב כי מדובר באדם האחר. מקרה נוסף שייחשב לשון הרע הוא מקום שאדם מפרסם ברשת תמונה שהוא אינו המצולם בה, ואינו מבהיר בכתב שאינה שלו, כאשר אדם סביר עלול ...

חופש הביטוי

תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-2016

תזכיר חוק ממשלתי שמטרתו המוכרזת היא לייעל את ההתמודדות עם פרסום תכנים המהווים עבירה ושיש בהם סיכון ממשי לביטחונו של אדם, לביטחון הציבור או לביטחון המדינה, באמצעות מניעת המשך פרסומם של התכנים או צמצום החשיפה אליהם. 

פשעי מחשב

הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת הטלפון החכם כמחשב), התשע"ה-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2889/19] של חבר הכנסת יואב בן צור ואח', המבקשת לתקן את הגדרת המונח "מחשב" בחוק המחשבים, על-מנת להבהיר כי גם טלפונים חכמים (סמארטפונים) נכללים במסגרת הגדרה זו. 

סדר דין פלילי

תזכיר חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'...)(תוקפן של תקנות בעניין הסכמים בין-לאומיים מסויימים), התשע"ד-2014

תזכיר החוק מבקש להוסיף לסעיף 13 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, פעולות חקירה נוספות בתחום המחשבים ותקשורת בין מחשבים, כגון קבלת נתוני תקשורת, ביצוע חדירה לחומר מחשב, תפיסת חומר מחשב ותפיסת חפץ.

חופש הביטוי

הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3110/20] של חברת הכנסת רויטל סויד ואח', המבקשת לקבוע כי מפעילי רשתות חברתיות יסירו פרסומי הסתה לטרור בתוך 48 שעות ממועד הפרסום וכי לצורך כך ינקטו אמצעים סבירים לרבות ניטור המידע המתפרסם ברשת החברתית. מפעילי רשתות חברתיות שלא פעלו להסרת פרסומים כאמור, ייקנסו במאות אלפי שקלים עבור כל פרסום.

מין ופורנוגרפיה

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2194/19] של חברות הכנסת מרב מיכאלי ויפעת קריב, המבקשת לתקן את סעיף 214(ב3) לחוק העונשין - האוסר על החזקת תוכן פדופילי - כך שיחול גם על צריכת תוכן כאמור, לרבות באמצעות צפייה ישירה בתבנית Streaming.