חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018

חוק המאפשר לחסום מספר טלפון המפורסם ברבים (לרבות באמצעות האינטרנט ויישומים טכנולוגיים) לשם ביצוע עבירה.