פטנטים

בקשה לפטנט מספר 190125 - Digital Layers Inc

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחנת הפטנטים לסרב לקבל בקשת פטנט, לגבי "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה". נפסק - לאור שחרור הבוחן מבחינת ההיבטים האחרים המנויים בסעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ומשלא העלתה הבוחנת ליקויים באשר להיות האמצאה מועילה או ניתנת לשימוש תעשייתי, נותרת השאלה האם מדובר באמצאה בכל תחום טכנולוגי לפי סעיף 3 ...

פטנטים

בקשה לפטנט מס' 171773 (השגה על החלטת בוחן) - בעניין המבקש מרדכי טייכר

(החלטה, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): עניין בקשת הפטנט באמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה, מצאה הבוחנת שאין האמצאה כשירת פטנט, לאור דרישות ס' 3 לחוק הפטנטים, בין היתר משום שעניינה בתהליכים מחשבתיים ועיבוד על-ידי מחשב, אשר כשלעצמם אינם טכנולוגיים. נפסק - ס' 3 לחוק קובע את התנאים לכשירות אמצאה לפטנט. הסעיף הרחיב את ...

פטנטים

בקשת פטנט מספר 201892

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשת פטנט לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני". לשיטת המבקש, עניין האמצאה במערכת דוא"ל המאפשרת שימוש במספר טלפון בינלאומי גם כשם משתמש של תיבת דוא"ל של לקוח. עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית, לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים. נפסק - ...

סימני מסחר

בקשה לרישום מדגם 45452

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשת המדגם של המבקשת נמצאה לא כשירה על-ידי מחלקת המדגמים, מאחר ונמצאו פרסומים שקדמו להגשתה. הפרסומים הללו הם מדגמים רשומים זרים, הנגישים ברשת האינטרנט באתרים של משרדי קניין רוחני זרים באירופה. המבקשת השיגה על ההחלטה וטענה כי יש להראות כי מאן דהוא ישראלי ביקר באתר והתרשם באופן בלתי אמצעי מהפרסום הרלבנטי. עמדת ...

מסחר אלקטרוני

פר"ק 41036-12-10 בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח' נ' מודו בע"מ ואח'

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט איתן אורנשטיין): בית המשפט אישר את מכירת הזכויות בפטנטים והמדגמים של חברת מודו בע"מ, הנמצאת בכינוס נכסים, תוך שימוש בהליך חדשני של "התמחרות מקוונת". אצל כל אחד מהמציעים הותקן מחשב המאפשר לו לצפות במסך במשרדו בהצעה שהוצעה על-ידו, מבלי שהוא רואה את הצעות מתחריו, ומאפשר לו להאמיר את הצעתו באמצעות הקשה על המקלדת במשרדו. נפסק - ...

סימני מסחר

בקשה לרישום מדגמים 51594, 51593

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת ז'קלין ברכה): השגה על החלטת מחלקת המדגמים לדחות בקשות לרישום מדגמים שהוגשו על-ידי חברת Tequila Cuervo, S.A. DE C.V, ביחס לבקבוקי משקאות אלכוהוליים, בשל פרסומים קודמים באינטרנט. המבקשת טענה, בין היתר, כי הפרסומים שצוטטו אינם עומדים בתנאי חוזר רשם 69, שעניינו "פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל" ולפיכך אין בהם כדי לפגוע בכשירות המדגמים ...

פטנטים

בקשה לפטנט מס' 168734 (השגה על החלטת בוחן) - בעניין המבקשים אנה וראובן ברמן

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשה להשיג על החלטת בוחן לדחות את הבקשה לפטנט. עניין הבקשה ב"שיטה ומערכת לחיוב רכב בגין חניה". הבוחן סבר כי השיטה והמערכת אינן כשירות פטנט, לאור הוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים. לדעתו, השיטה אינה מתארת פתרון טכני המיועד לשימוש תעשייתי, אלא מדובר בשיטה עסקית לחיוב רכב בגין חניה. הבוחן סבר, בין היתר, כי שלבי ...