מסחר אלקטרוני

עש"א 18526-01-20 אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

הפרסום בפייסבוק אינו מקיים את הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת עידית וינברגר, 19.9.2021):

העובדות: ערעור לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, על החלטת המשיבה להטיל על המערערת עיצום כספי (של 324,000 ש"ח) לפי החוק. המערערת היא "קמעונאי גדול" כהגדרתו החוק. המשיבה טענה, בין היתר, כי לפי בדיקותיה, בתאריכים שונים, המערערת לא פרסמה באינטרנט, באופן ...

רגולציה וממשל

בג"ץ 2481/21 גבאי נ' שר המשפטים ואח'

על רשויות המדינה להקדים ולשקוד על הטמעת הוראות תקנות הנגישות (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים עמית, אלרון וגרוסקופף):

העובדות: עתירה למתן צו על תנאי, במסגרתה העלה העותר שורת טענות נגד תקינותם של הליכים משפטיים אזרחיים והליכי אכיפה וגבייה שהוא צד להם. בין היתר טען העותר, הסובל מלקויות ראיה, לפגם בנגישות בהליכי ההוצאה לפועל. לטענתו, מידע רב באתר ההוצאה לפועל אינו מונגש ...

פרטיות וסייבר

בג"ץ 1942/21 אגמון ואח' נ' מנכ"ל משרד הביטחון

אין עילה משפטית להורות ל-Cellebrite להשבית את מערכותיה (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים ברון, מינץ ושטיין):

העובדות: העותרים דרשו להורות למשיב 1 לעצור את הייצוא הביטחוני של מערכות המיוצרות על ידי המשיבה 2, חברת Cellebrite, לוועדת החקירות של הפדרציה הרוסית. בנוסף ביקשו העותרים לחייב את המשיבים להשבית את כלל המערכות המצויות בשימושה של ועדת החקירות ואת המשך מתן השירותים והעדכונים שנדרשים לתפעולן של מערכות ...

חופש הביטוי

בג"ץ 7846/19 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' פרקליטות המדינה - יחידת הסייבר ואח'

העליון הכשיר את מנגנון הפניות הוולונטרי של יחידת הסייבר לפלטפורמות מקוונות בבקשה להסיר תכנים (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר ושטיין):

העובדות: עניין העתירה בחוקיות פעילות שמקיימת יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אל מול מפעילי פלטפורמות מקוונות, במסגרתה עומדת המחלקה עימם בקשר, במטרה למנוע פרסומים שיש בהם משום הפרה של הוראות הדין הפלילי בישראל. בעתירה התבקש צו על-תנאי המופנה למשיבים ומורה ...

מסחר אלקטרוני

ע"א 49010-05-20 הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נ' בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות אונליין בע"מ

החלטת הרשות להגנת הצרכן לפעול נגד 'בוקינג ישראל' בנוגע להצגת מחירים - אינה סבירה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטים שבח, אטדגי ויעקובוביץ):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א [עש"א 46570-06-18], שקיבל את ערעור המשיבה (בוקינג ישראל) על החלטת המערערת (הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן) להטיל עליה עיצום כספי בסך 2,508,000 ש"ח. העיצום הכספי הוטל בשל הפרה נטענת של הוראות ...

מסחר אלקטרוני

רע"א 3817/21 מדינת ישראל – הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נ' בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות אונליין בע"מ

אין הצדקה להטיל עיצום כספי על בוקינג ישראל, לה אישיות משפטית נפרדת מהחברה המפרה - בוקינג הולנד (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט אלכס שטיין):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א [ע"א 49010-05-20], במסגרתו נדחה ערעור המבקשת על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א [עש"א 46570-06-18]. ביהמ"ש השלום קיבל את ערעור המשיבה על החלטת המערערת להטיל ...

רגולציה וממשל

ת"ק 52387-11-20 אלקרקי נ' מדינת ישראל - שרות בתי הסוהר

זכותו של אסיר לגישה למחשב "תקדין" היא אינה טובת הנאה לפנים משורת הדין (פסק-דין, תביעות קטנות רחובות, השופט ישראל פת):

העובדות: התובע, אסיר בטחוני, עתר לפיצוי כספי בטענה כי נמנעה ממנו גישה לתוכנה המשפטית "תקדין", הכוללת את פקודות ונהלי שב"ס, ובכך נפגעה זכותו לחופש המידע. מנגד, הנתבעת טענה כי ככלל קיימת לתובע ולכלל האסירים זכות נגישות לפקודות הנציבות וכן לנהלי שב"ס, ...