קורונה

עת"מ 31281-03-21 פלדמן ואח' נ' חיימי ואח'

התקבלה בקשה שלא לקיים את ישיבת המועצה הארצית של לשכת עוה"ד באמצעות ה-ZOOM (החלטה, מחוזי ת"א, השופט אליהו בכר, 17.3.2021):

העובדות: בקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיבים לכנס את מליאת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין באמצעות היוודעות חזותית ובכלל זה את ישיבת המועצה שנקבעה ליום ההחלטה. המבקשים הם עו"ד, חברי המועצה הארצית של לשכת עוה"ד. בשל מגיפת הקורונה, ...

פרטיות וסייבר

בג"ץ 6732/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת ואח'

על המדינה לצמצם משמעותית את השימוש באיכוני השב"כ (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר, הנדל, עמית, סולברג, ברק-ארז וברון):

העובדות: עתירה בעניין הסמכת השב"כ לסייע בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים שברשותו, מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), ...

סדר דין אזרחי

ע"מ 21579-01-20 מאיר נ' רשות המיסים – פקיד שומה אילת

אישור בקשה למתן עדות בהיוועדות חזותית, בשים לב לקשיים הייחודיים שמעוררת מגפת הקורונה (החלטה, מחוזי ב"ש, השופטת יעל ייטב, 23.3.2021):

העובדות: בקשת המערער לאפשר את חקירתם הנגדית, שלו ושל אחד מעדיו, באמצעות היוועדות חזותית. הערעור הוגש על שומה שקבע המשיב. המערער טען, בין היתר, כי הוא תושב ניו-זילנד וסובל מבעיות רפואיות שונות שבעטיין הוא מצוי ברמת סיכון גבוהה להידבק בנגיף ...

קורונה

ת"א 57223-01-21 דבוש נ' מפלגת העבודה הישראלית

נדחתה בקשה לאסור לקיים את הבחירות המקדימות של מפלגת העבודה באופן מקוון (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שפסר):

העובדות: בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, האוסר על קיום הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת באמצעות האינטרנט, אלא רק באמצעות הצבעה בקלפי. המבקש, חבר המפלגה, הגיש את בקשתו ערב הבחירות. 

נפסק: אין מקום להיעתר לבקשה. קיים ספק רב בדבר ...

קורונה

ת"א 58710-04-19 לוין ואח' נ' לוין ואח'

מגפת הקורונה מצדיקה לקיים את העדות בהיוועדות חזותית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת מיכל עמית-אניסמן):

העובדות: בקשת הנתבע 1, המתגורר בגרמניה, להורות כי חקירתו הנגדית, במסגרת דיון בבקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום, תיעשה בהיוועדות חזותית (Video Conference). 

נפסק: ככלל, גביית עדות תיעשה לפני בית המשפט הדן בהליך המשפטי. סעיף 13 לפקודת הראיות מהווה את מקור הסמכות לגביית עדות בהליך אזרחי באמצעות ...

קורונה

ת"א 24700-02-19 שער כימיקלים בע"מ נ' גוטמן ואח'

משבר קורונה אינו בגדר "מילת קסם" שיש בה כדי להכשיר חריגה מסדרי הדין המקובלים ללא הצדקה לכך (החלטה, שלום פ"ת, השופט אריאל ברגנר, 24.1.2021):

העובדות: בקשת הנתבע כי חקירתו תתקיים בהיוועדות חזותית, בטענה כי הוא מצוי מחוץ למדינה במסגרת עבודתו וכי אין באפשרותו לשוב ארצה נוכח מגיפת הקורונה. התובעת התנגדה לבקשה. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. כלל הוא כי גביית עדות ...

פרטיות וסייבר

בג"ץ 1441/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת

צו הביניים אוסר על המדינה להעביר מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות (החלטה וצו על תנאי, ביהמ"ש העליון, השופטים חיות, מלצר והנדל):

נפסק: ניתן צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א – 2021, בטל, בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא ...