בקשה לרישום מדגם 45452

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, אסא קלינג): בקשת המדגם של המבקשת נמצאה לא כשירה על-ידי מחלקת המדגמים, מאחר ונמצאו פרסומים שקדמו להגשתה. הפרסומים הללו הם מדגמים רשומים זרים, הנגישים ברשת האינטרנט באתרים של משרדי קניין רוחני זרים באירופה. המבקשת השיגה על ההחלטה וטענה כי יש להראות כי מאן דהוא ישראלי ביקר באתר והתרשם באופן בלתי אמצעי מהפרסום הרלבנטי. עמדת מחלקת המדגמים היא כי יש להציג אך את פוטנציאל הגישה אל הפרסום. נפסק - בדצמבר 2008 פורסם חוזר רשם 69, שעניינו "פרסום מדגם באינטרנט כפרסום בישראל". החוזר מבהיר כי ניתן לצטט כנגד חידוש במדגם, בין היתר, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל". במדיניות מחלקת מדגמים, כפי שהיא אף משתקפת בחוזר רשם 69, יש כדי להוות פרשנות תכליתית לפקודת הפטנטים והמדגמים. אם לשון הפקודה, משנת 1926, אינה עומדת בשורה אחת הקידמה הטכנולוגית, הרי שיש לפרשה בהתאם לתכלית החקיקה ושינוי העתים. אחת מתכליות ס' 30(1) בפקודת הפטנטים והמדגמים הינה שלילת כשירותו של מדגם להירשם ככזה, באם נתפרסם עובר להגשת הבקשה בישראל. כאשר נבחנת תכלית זו ביחס לשאלת הפרסום באינטרנט, הרי שמדיניות רשות הפטנטים בעניין זה הותאמה לשינויי הזמנים. אין הוראת הסעיף דורשת שמאן דהוא ראה פרסום כזה או אחר וכך היא יושמה אף בטרם עידן המידע האינטרנטי. השאלה שנשאלה היתה האם היה הפרסום נגיש לציבור לעיין בו. לא ניתן להתעלם מחדירת האינטרנט לשדה המשפט. לאור נגישותה של רשת האינטרנט בישראל לכל החפץ בה, לא יהא יסוד להתעלם מאפיק מידע פעיל ועשיר זה, הזמין כפרסום הנעשה בישראל לכל גולש המצוי בישראל המשתמש במרשתת חסרת הגבולות הגיאוגרפיים. הבקשה נדחתה.