בקשות לרישום פטנטים מס' 268605, 268604 - ד"ר סטפן ל. תאל'ר

פרשנות המילה "ממציא" בחוק הפטנטים היא בן־אנוש ואין להרחיבה כדי לכלול בינה מלאכותית (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: המבקש הגיש בקשות לרישום פטנט בהן ציין כי הממציא הוא "Dabus" - מכונה מבוססת בינה מלאכותית. תהליך האמצאה של המכונה כולל 2 שלבים: יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים; ובחירת רעיונות שהם חדשים מספיק ביחס לידע קודם מתוך אלו שחוללה המכונה בשלב הראשון, בעזרת רשת נוירונים מלאכותית שנייה. המבקש טען כי החוק בישראל אינו אוסר במפורש הגנה לאמצאות שנעשו על ידי מכונות בצורה אוטונומית. למבקש נשלחו הודעות סירוב לבקשות הרישום, בנימוק כי הוא אינו בעל האמצאות כנדרש לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967.

נפסק: המבקש עמד על כך שאינו הממציא של האמצאות מושא בקשות הפטנט וכי התהליך האמצאתי נעשה על ידי DABUS ללא מעורבות אנושית. בשונה מהדין במקומות אחרים בעולם, בישראל אין חובה לציין את שם הממציא בטופס הבקשה או לאחר שהוגשה. יש למלא את השדה "בעל אמצאה מכח" בבקשה. מקובל לציין בשדה זה האם מקור זכותו של המבקש באמצאה הוא מכוח הדין (למשל ירושה או דיני אמצאת שירות), הסכם או העברה. בכדי למלא אחר הדרישה אין די שהממציא יציין מקור כלשהו, אלא על המקור שציין להיות אחד מהמקורות המנויים בהגדרת "בעל אמצאה" בחוק הפטנטים - מכוח העברה, הסכם או מכוח הדין.

מספר סעיפים בחוק הפטנטים משתמשים במונח "ממציא", אולם המונח אינו מוגדר בחוק. בפרט, לא מפורש האם הממציא חייב להיות בן אנוש. המונח "ממציא" בחוק הפטנטים מתייחס במובנו הרגיל ל"בן אנוש". המבקש טען כי הדין בישראל, בניגוד למקומות אחרים בעולם, אינו דורש שהמבקש יפרט מי הממציא. טענה זו נכונה, אולם אין בה כדי לשנות את העובדה שהפרשנות הפשוטה של המילה "ממציא" בחוק היא בן אנוש. כפי שעולה מההגדרה בסעיף 1 לחוק, המילים "מי שזכאי לאמצאה מכוח הדין או על פי העברה או על פי הסכם" הן פירוט של מי שבא מכוחו של הממציא. לפי החוק כל אמצאה מתחילה בממציא, שהוא "בן אנוש", וממנו מתגלגלת הזכות לבעל האמצאה.

הרחבת ההגנה בחוק מעוררת שאלות מדיניות שיש להותירן להכרעת המחוקק. בנקודת הזמן הנוכחית ההנחה כי הגנה באמצעות דיני הפטנטים לאמצאות שנעשו על ידי מכונה תגשים את תכליות דיני הפטנטים אינה מוסכמת על הכל והיא מעוררת שאלות רבות. כיום לא קיימים כללים מקובלים להגנה על אמצאות שנעשו על ידי בינה מלאכותית ללא ממציא אנושי, ומרבית המדינות בהן נדון העניין סירבו לרישום פטנט על אמצאה שנעשתה ללא מעורבות אנושית כלשהי. בהיעדר הסכמה בין לאומית לגבי ההסדר הרצוי, לא יהיה זה נכון לעגן זאת בדין הישראלי על דרך של פרשנות החוק. פרשנותה הטבעית של המילה "ממציא" בחוק היא בן אנוש. אין להרחיב פרשנות זו כדי לכלול גם מכונות. ההשגה נדחתה. בקשות הפטנט סורבו לרישום.