אפל

ת"צ 51722-04-18 Apple Inc נ' גורודיש

בוטל היתר המצאה שניתן בייצוגית נגד Apple Inc (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל קרשן):

העובדות: בקשת Apple, חברה המאוגדת בקליפורניה, לביטול היתר המצאה שניתן למשיב במעמד צד אחד, לפי תקנה 502(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. עניינה של בקשת האישור בשאלת האחריות על מוצרי המבקשת, ובעיקר החזקת חלקי חילוף מקוריים של מוצרי המבקשת בישראל. 

נפסק: על בעל דין ישראלי הפותח ...

אפל

עת"מ 25344-08-18 לילוב נ' משרד המשפטים / אגף רשם החברות

נמחקה עתירה המבקשת לחייב את אפל העולמית להירשם כחברת חוץ בישראל, משום שלא הומצאה לה (פסק-דין, מחוזי ת"א - המחלקה הכלכלית, השופטת רות רונן):

העובדות: עתירה להורות למשיבה 2 (Apple Inc / אפל העולמית), חברה המאוגדת בקליפורניה, להירשם כחברת חוץ בישראל על-מנת שניתן יהיה להמציא לה כתבי בי-דין בישראל. מקור העתירה בתביעה שהגיש העותר נגד אפל העולמית, בטענה כי חייבה ...

אפל

ת"צ 47104-12-17 ברם ואח' נ' Apple Inc ואח'

ניתן להמציא כתבי בי-דין עבור אפל העולמית באמצעות אפל ישראל, אייקון ואיי-דיגיטל (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת טל לוי-מיכאלי):

העובדות: בקשה להכיר בתוקפה של המצאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבוצעה לידי המשיבות 2-4 (אפל ישראל, איי-דיגיטל, אייקון גרופ), עבור המשיבה 1, Apple Inc - חברה זרה שמקום מושבה בקליפורניה, וזאת לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הבקשה הוגשה בגדרי ...

אפל

ת"צ 36621-10-14 הדס נ' Apple Inc

דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד Apple שעניינה בכשלים בממשק ה-iMessage (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט רחמים כהן):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי המשיבה מונעת ממשתמשים שהחזיקו במכשיר מתוצרת Apple, ועברו להשתמש במכשיר שאינו מתוצרתה, לקבל הודעות במכשיר החדש, וזאת בעקבות חסימה בממשק התוכנה המובנה במכשירי Apple המכונה iMessage. 

נפסק: בקשת האישור הוגשה לפי פרט 1 לתוספת השנייה לחוק ...

אפל

עש"א 15713-04-15 Apple Inc נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט בן-ציון גרינברדר): תיאור טאבלט באתר שמועות על מכשירי אפל לא ייחשב כפרסום קודם ששולל את האפשרות לרשום מדגם.

העובדות: ערעור על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מיום 10.3.2015, שדחה את בקשת המערערת לרישום מדגם בגין מכשיר מסוג טאבלט - iPad Mini. המבקשת סמכה את בקשתה על דין קדימה בהתאם לבקשה שהוגשה בארה"ב. בקשת המערערת נדחתה ...

אפל

ת"ק 59514-02-20 אלמלח נגד אפל ישראל בע"מ

מסירת תביעה לאפל ישראל אינה יכולה להיחשב כהמצאה לאפל העולמית (החלטה, תביעות קטנות אשדוד, הרשם ערן אביטל):

העובדות: התובע הגיש תביעה קטנה נגד הנתבעת, בה טען כי רכש בעבר מכשיר מסוג iPhone6, אך בחר שלא להשתמש בו. התובע טען כי ביקש להפעיל את המכשיר לאחר 5 שנים ולהפתעתו גילה כי הפעולה אינה אפשרית בשל "נעילת" המכשיר. הנתבעת טענה כי אינה ...

אפל

ת"צ 27340-09-19 דהאן ואח' נ' Apple Inc ואח'

טענת Apple כי אינה פועלת בישראל אינה תואמת את המציאות הגלובלית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ערקובי):

העובדות: בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום, שניתן במעמד צד אחד. המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות, שעילתה הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, שעניינה בגביית כספים ממשתמשי Apple גם לאחר שביקשו לחדול מלשלם ומחקו את האפליקציה. המשיבות הן חברות זרות, ...