אפל

ת"צ 71916-07-19 Apple Inc נ' חביב

נדחתה בקשת Apple לביטל היתר המצאה שניתן כלפיה בייצוגית בנושא "סירי" (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל קרשן):

העובדות: בקשת Apple, חברה המאוגדת בקליפורניה, ארה"ב, לביטול היתר המצאה שניתן למשיב במעמד צד אחד לפי תקנה 502(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המשיב נגד המבקשת. בבקשת האישור טען המשיב כי כאשר העוזרת האישית הוירטואלית "סירי" מופעלת ...

אפל

ת"א 58578-12-20 עייני נ' Apple Inc ואח'

אפל תתגונן בישראל מפני תביעה על שימוש פוגעני בקולה של קריינית סירי בעברית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת טל לוי-מיכאלי):

העובדות: בקשת הנתבעת, Apple Inc, לבטל היתר המצאה מחוץ לתחום שניתן לתובעת לפי תקנה 167 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התובעת, קריינית מקצועית, התקשרה עם הנתבעת 2 (ניואנס תקשורת) בהסכם לשימוש בקולה בתוכנות שונות. התובעת הגישה תביעה כספית נגד אפל וניואנס, ועתרה לצווים ...

אפל

ע"ר 5402-10-21 אפל ישראל בע"מ ואח' נ' ברם ואח'

נדחה ערעור על ההחלטה כי ניתן להמציא כתבי בי-דין לאפל העולמית באמצעות אפל ישראל ואיי-דיגיטל (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שרה דותן):

העובדות: ערעור על החלטת רשמת ביהמ"ש שניתנה במסגרת הליך לאישור תובענה כייצוגית [ת"צ 47104-12-17]. הרשמת קבעה כי ניתן להמציא כתבי בי-דין עבור אפל העולמית (Apple Inc) באמצעות אפל ישראל ואיי-דיגיטל (חברות ישראליות). בבקשת האישור נטען, בתמצית, כי אפל החדירה ...

אפל

ת"צ 51722-04-18 Apple Inc נ' גורודיש

בוטל היתר המצאה שניתן בייצוגית נגד Apple Inc (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל קרשן):

העובדות: בקשת Apple, חברה המאוגדת בקליפורניה, לביטול היתר המצאה שניתן למשיב במעמד צד אחד, לפי תקנה 502(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. עניינה של בקשת האישור בשאלת האחריות על מוצרי המבקשת, ובעיקר החזקת חלקי חילוף מקוריים של מוצרי המבקשת בישראל. 

נפסק: על בעל דין ישראלי הפותח ...

אפל

ת"צ 47104-12-17 ברם ואח' נ' Apple Inc ואח'

ניתן להמציא כתבי בי-דין עבור אפל העולמית באמצעות אפל ישראל, אייקון ואיי-דיגיטל (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת טל לוי-מיכאלי):

העובדות: בקשה להכיר בתוקפה של המצאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבוצעה לידי המשיבות 2-4 (אפל ישראל, איי-דיגיטל, אייקון גרופ), עבור המשיבה 1, Apple Inc - חברה זרה שמקום מושבה בקליפורניה, וזאת לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

הבקשה הוגשה בגדרי ...

אפל

ע"ר 45980-03-21 Apple Inc ואח' נ' יעקב ואח'

נדחה ערעור Apple על דחיית בקשתה לבטל היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שרה דותן):

העובדות: ערעור על החלטת רשמת ביהמ"ש [ת"צ 27340-09-19], שדחתה את בקשת המערערות לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום, שניתן לפי תקנות 500(4), 500(7) ו-500(7א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. המשיבים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המערערות, חברות זרות, בה נטען ...

אפל

ת"צ 47087-12-17 ברם ואח' נ' Apple Inc ואח'

התובעים הייצוגיים ימסרו את ה-Apple ID שלהם לאפל (החלטה, מחוזי ת"א, השופט חאלד כבוב):

העובדות: בקשת המשיבות - Apple Inc, שלוחתה ומשווקיה המורשים בישראל - למתן פרטים נוספים מכוח תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בעניין מכשירי האפל של המבקשים. בבקשת האישור נטען כי אפל הפיצה במכוון עדכונים לתוכנת ההפעלה של מכשיריה, ובהם תוכנה סודית שנועדה להאט ולשבש את פעילות ...