בינה מלאכותית

בקשות לרישום פטנטים מס' 268605, 268604 - ד"ר סטפן ל. תאל'ר

פרשנות המילה "ממציא" בחוק הפטנטים היא בן־אנוש ואין להרחיבה כדי לכלול בינה מלאכותית (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: המבקש הגיש בקשות לרישום פטנט בהן ציין כי הממציא הוא "Dabus" - מכונה מבוססת בינה מלאכותית. תהליך האמצאה של המכונה כולל 2 שלבים: יצירת רעיונות חדשים על ידי רשת נוירונים מלאכותית שאומנה באמצעות מידע כללי מעולמות ידע מגוונים; ובחירת ...