סדר דין אזרחי

תיק 1367168/3 פלונית נ' פלוני

דיון הוכחות בבית הדין הרבני יתקיים בהיוועדות חזותית (החלטה, ביה"ד הרבני האזורי י-ם, הרבנים פרימן, בירדוגו ורבינוביץ, 24.5.2023):

העובדות: בית הדין הרבני קיבל, ברוב דעות, את בקשת התובעת לקיים דיון הוכחות, בתביעת גירושין, באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). התובעת, תושבת ארה"ב, ביקשה שדיון ההוכחות יתקיים בהיוועדות חזותית, בשל הקושי שלה להגיע לדיון בישראל, בהיותה מטפלת בשני ילדים קטנים. הבעל הנתבע התנגד ...

סדר דין אזרחי

ת"א 19641-02-18 פלוני נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

נתבע בתביעת נזקי גוף יוכל להעיד מאיטליה בהיוועדות חזותית, בשל מצבו הרפואי (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט יוני לבני):

העובדות: בקשה לשמיעת עד המצוי באיטליה, שהוא נתבע בתביעת נזקי גוף, בדרך של היוועדות חזותית, במסגרת דיון הוכחות, וזאת בשל מצבו הבריאותי. התובע וצד ג' מתנגדים לבקשה בנימוק שזו לא תאפשר כיאות את בירור האמת.

נפסק: אמנם, חרף התקדמות הכלים הטכנולוגים, קיום ...

סדר דין אזרחי

ת"א 1855-08-23 שרם נ' מולאי

המגמה היא הרחבת האפשרות לקיים דיונים בהיוועדות חזותית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת עינת רביד):

העובדות: בקשת התובעת לשמיעת עדותה, בדיון בבקשת הנתבע לביטול עיקולים, באמצעות היוועדות חזותית. התובעת הגישה תביעה כספית נגד הנתבע, לרבות בקשה לסעד זמני של הטלת עיקולים. בקשת התובעת התקבלה והוטלו עיקולים על כספי הנתבע. הנתבע הגיש בקשה לביטול העיקולים. התובעת ביקשה לקיים את הדיון בנושא בהיוועדות ...

סדר דין פלילי

ת"פ 47099-03-21 מדינת ישראל נ' שניצר

המתלונן על תקיפה יוכל להעיד מארה"ב בהיוועדות חזותית (החלטה, שלום י-ם, השופט אלעזר ביאלין):

העובדות: בקשת המאשימה להורות על שמיעת עדות המתלונן בהיוועדות חזותית, לפי סעיף 47 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, ותקנה 15 לתקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999. כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. הנאשם כפר באשמה והתנגד לבקשה. המתלונן מתגורר עם ...

סדר דין אזרחי

ת"א 28040-01-23 איי תיאו בע"מ נ' AB Holding S.p.A ואח'

המצהיר מטעם הנתבעת יוכל להעיד מאיטליה בהיוועדות חזותית (החלטה, מחוזי חיפה, השופט מוחמד עלי):

העובדות: בקשת הנתבעת 1 כי עדות המצהיר מטעמה, בדיון בבקשה למתן סעדים זמניים, תישמע בהיוועדות חזותית מאיטליה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי מדובר בדיון דחוף בבקשה מקדמית, שאמור להתקיים בטווח של ימים, כאשר מבקש ההיוועדות הוא נתבע זר שההליך במדינת ישראל נכפה עליו. התובעת התנגדה לבקשה.

נפסק: יש להיעתר ...

פרטיות וסייבר

עמ"נ 12780-01-23 Muzyehuk ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

בקרי הגבול אינם מוסמכים לחפש בטלפונים ומחשבים של הנכנסים לישראל (פסק-דין, עניינים מנהליים ת"א, השופטת מיכל אגמון-גונן).

העובדות: ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים, שדחה ערר שהגישו המערערים, אזרחי אוקראינה, כיום תושבי פולין, על החלטת המשיבה לסרב להכניסם לישראל לביקור משפחתי קצר. המערערים הגיעו בטיסה לישראל ונלקחו לתשאול בידי נציגי המשיבה בנמל התעופה. במהלך התשאול נציגי המשיבה הורו למערערים ...

סדר דין פלילי

ת"פ 18844-11-20 מדינת ישראל נ' פרץ ואח'

שמיעת עדים המצויים בחו"ל בהיוועדות חזותית, בהליכים פליליים (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת דנה מרשק מרום):

העובדות: הנאשמים שימשו בתפקידים שונים בנציגות אל-על בבוקרשט והואשמו, בין היתר, בגניבת כספים שהתקבלו בנציגות ממכירת כרטיסי טיסה. התביעה מבקשת לשמוע את עדותן של עדות תביעה, אזרחיות רומניה, שהיו עובדות הנציגות, באמצעות היוועדות חזותית. 

נפסק: מדובר בעדויות מרכזיות במשפט רחב היקף ומרובה עדים ומסמכים. דרך המלך ...