מסחר אלקטרוני

ת"צ 12553-09-23 דגש נ' קיוטו הרצליה בע"מ ואח'

יש להקדים פניה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר, 26.6.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג - 2013, בכך שהמשיבות נמנעו מהנגשת אתרי האינטרנט שלהן, לא פרסמו באתרים התאמות נגישות בסניפיהן, ונמנעו ממינוי רכזי נגישות. בתשובתן עתרו המשיבות לדחות את בקשת האישור על הסף, בין ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 28136-08-23 רזק נ' אור אלום בע"מ

הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית בתחום הנגישות (פסק-דין, שלום עכו, השופטת אביגיל זכריה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המבקש נגד המשיבה, ללא פסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו, וזאת בעקבות פסה"ד שניתן בעניין אביב בית השקעות [ת"צ 52621-07-23]. בבקשת האישור טען המבקש להפרת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

נפסק: ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 7743-10-23 אסכאפי נ' דנבר צבעים וציפויים ישראל (2002) בע"מ

ייצוגית נגישות נוספת נדחתה בהעדר פניה מוקדמת לבית העסק (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר, 23.5.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה הפרה את תקנות 34 ו-91 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013, בכך שלא פרסמה באתר שלה את התאמות הנגישות בעסקה, וכן לא מינתה רכז נגישות. המשיבה עתרה לדחיית הבקשה ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 52621-07-23 בן אור נ' אביב בית השקעות בע"מ ואח'

תביעה ייצוגית אינה הדרך להגברת המודעות לנושא נגישות אתרי אינטרנט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט עודד מאור):

העובדות: עניין ההליך ב-6 בקשות נפרדות לאישור תובענה ייצוגית, בטענה להפרת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש טען כי גלש ברשת, חיפש עסקים מסוגים שונים, וגילה כי אתרי האינטרנט של אותם עסקים מפרים הוראות שונות בתקנות הנגישות (העדר ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 45003-12-22 איובי נ' אלי פז (1994) בע"מ ואח'

מחיקת בקשה לאישור ייצוגית על הפרת חובת ההנגשה של אתרי אינטרנט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט עודד מאור):

העובדות: המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שלושת המשיבות, בטענה לאי-הנגשת אתרי האינטרנט שלהן והיעדר פרסום להסדרי הנגישות בבתי העסק. 

נפסק: אתרי האינטרנט של המשיבות 1 ו-2 מונגשים כדין ואין כל תועלת או תוחלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי. בקשת האישור חסרה נתונים ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 44911-08-23 דגש נ' טקה ישראל בע"מ

יש להקדים פניה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג - 2013, בכך שהמשיבה נמנעה מהנגשת האתר שלה, לא פרסמה באתר התאמות נגישות בסניפה, ונמנעה ממינוי רכז נגישות. המשיבה הגישה בקשה לסילוק בקשת האישור על הסף, הן בשל העדר ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 14586-09-23 דגש נ' רוחמה שרון סוכנויות בע"מ

המבקש לא פנה בפנייה מוקדמת למשיבה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעילתה בטענה להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש טען כי המשיבה לא הנגישה את אתר האינטרנט שלה, לא פרסמה באתר את התאמות הנגישות בסניפיה, ולא מינתה רכז נגישות. בעקבות פסה"ד שניתן בעניין ...