ת"צ 51722-04-18 Apple Inc נ' גורודיש

אולי יעניין אותך גם

בוטל היתר המצאה שניתן בייצוגית נגד Apple Inc (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל קרשן):

העובדות: בקשת Apple, חברה המאוגדת בקליפורניה, לביטול היתר המצאה שניתן למשיב במעמד צד אחד, לפי תקנה 502(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. עניינה של בקשת האישור בשאלת האחריות על מוצרי המבקשת, ובעיקר החזקת חלקי חילוף מקוריים של מוצרי המבקשת בישראל. 

נפסק: על בעל דין ישראלי הפותח בהליך נגד נתבע (לפי המשטר הדיוני הקודם החל על ההליך) הנמצא מחוץ לתחום השיפוט של ישראל, לבקש היתר להמצאת כתבי בי-דין. מכוחה של ההמצאה רוכש ביהמ"ש הישראלי סמכות שיפוט על הנתבע הזר. בשל הסכנה להתנגשות סמכויות ופגיעה בכללי נימוס בינלאומיים, נקבעה בתקנה 500 לתקנות רשימת עילות המצאה. היתר להמצאה מחוץ לתחום השיפוט יינתן לאחר בחינת 3 תנאים: 1. קיומה של זיקה לתחום השיפוט; 2. קיומה של עילת תביעה; 3. הפורום הנאות. המשיב הוא שצריך להראות את התקיימותם של התנאים.

יש לבחון האם מתקיימת עילת המצאה לפי אחת החלופות שבתקנה 500. תקנה 500(5) עוסקת בהפרת חוזה בתחום המדינה. המשיב הציג אסמכתאות להתקשרות בישראל בדמות רכישת המכשיר ותעודת האחריות, אלא שהמתקשרת עם המשיב אינה המבקשת ועל כן המשיב לא הוכיח שבינו לבין המבקשת נחתם חוזה בישראל. המשיב לא הוכיח את הטענה כי "סי דאטה" שימשה כזרועה הארוכה של אפל, ובאמצעות מעבדותיה בחו"ל היא מספקת שירות רשמי למוצרי אפל, ועל כן קשורה אפל בחוזה עם הצרכנים בישראל. אין לקבל הטענה כי העובדה שאפל מפיצה עדכוני תוכנה למוצריה ישירות לצרכנים, מלמדת על קיומו של חוזה בין אפל לצרכן בישראל. התובענה עוסקת באחריות לחומרה ואין להקיש ממדיניות בנוגע לרכיבי תוכנה לכך.

תקנה 500(6) עוסקת בבקשה לצו מניעה או הסרת מטרד בתחום המדינה. החלופה אינה רלוונטית. תקנה 500(7) עוסקת בתובענה המבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה. העובדה שמוצר יוצר בחו"ל ונמכר בישראל אינה יוצרת זיקה ליצרן לפי תקנה זו. תקנה 500(10) עוסקת בבעל דין דרוש או נכון בתובענה שהוגשה כהלכה נגד נתבע מקומי. המשיב לא השכיל להצביע על חבות של אפל כלפיו ומכאן שלא ניתן לקבוע כי אפל היא בעל דין דרוש בתביעה. לפיכך, אף אחת מחלופות תקנה 500 אינה מתקיימת. לא יהיה זה נכון, בשלב הנוכחי, לקבוע כי אין למשיב עילת תביעה אפשרית נגד אפל בהתבסס על תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006.

לוּ היה המשיב מוכיח של-Apple Inc זיקה מספקת למחדל אי החזקת חלקי חילוף של מוצרי Apple בישראל, היה ביהמ"ש סבור כי ביהמ"ש הישראלי הוא הפורום הנאות לדיון בתובענה, גם אם הדין החל על הסכסוך לא יהיה הדין הישראלי. זאת, בין היתר, משום שתביעה המבוססת על דיני הגנת הצרכן הישראליים לא ניתן להגיש בפורום זר. עם זאת המשיב לא הוכיח את המוטל עליו. דין היתר ההמצאה להתבטל. המשיב יישא בהוצאות המבקשת בסך 12,000 ש"ח.