ת"צ 27340-09-19 דהאן ואח' נ' Apple Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

טענת Apple כי אינה פועלת בישראל אינה תואמת את המציאות הגלובלית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ערקובי):

העובדות: בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום, שניתן במעמד צד אחד. המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות, שעילתה הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, שעניינה בגביית כספים ממשתמשי Apple גם לאחר שביקשו לחדול מלשלם ומחקו את האפליקציה. המשיבות הן חברות זרות, המאוגדות בארה"ב ובאירלנד. ביהמ"ש נעתר לבקשת ההמצאה במעמד צד אחד בהתבסס על תקנות 500(4), 500(7) ו-500(7א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

נפסק: המשיבות הן תאגידים זרים ומשכך על המבקשים לקבל היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט בהתאם לאחת העילות הקבועות בתקנה 500 לתקנות. בקשת הביטול כוללת טענות היורדות לשורשן של טענות בקשת האישור. טענות אלה דינן להתברר בהליך העיקרי. גרסת המבקשים בשלב זה לא נסתרה והיא מעלה את קיומה של עילת תביעה לכאורה נגד המשיבות, המעוררת "שאלה רצינית שיש לדון בה".

עסקינן באפליקציות בתשלום שנרכשות ב-AppStore במכשירי Apple שהחיוב בגינן אינו מסתיים עם מחיקתן, מבלי שהצרכנים יהיו מודעים לכך בשום שלב, אלא לאחר שנתקלים בהמשך החיובים גם לאחר מחיקת האפליקציות. בעוד המשיבות הן חברות זרות המאוגדות במדינות שונות, מדובר בעילות חוזיות ונזיקיות בשל התנהלות המשיבות כלפי צרכנים ישראליים. 

המבקשים עומדים לכאורה בתנאי תקנה 500(4). ההתקשרות החוזית נעשתה בהורדת האפליקציה בעת המבקש היה בישראל וכך גם המכשיר. לפי תקנה 500(7) ביהמ"ש רשאי להתיר את ההמצאה מחוץ לתחום כשהתביעה מבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה. המבקשים טוענים למחדל בדבר יידוע ראוי של צרכנים, כאשר המצגים התרחשו בישראל על גבי מכשיר טלפון השייךלחברי הקבוצה בישראל ובאמצעות הודעות דוא"ל שנשלחו למשתמשים בישראל.

הגישה בפסיקה כיום הוא כי פרסום באינטרנט הוא "בכל מקום" וכל בית משפט בישראל קונה סמכות מקומית לדון בתביעה. נקבע עוד כי יש להרחיב את כלל זה אף בנוגע לסמכות הבינלאומית [עניין סיליס - ת"צ 23241-09-16; עניין בוקינג - ת"צ 8295-10-17 (ערעור על ההחלטה נדחה - ע"ר 67771-07-18)]. המשיבות מכוונת את עסקינן לכל העולם. יש לדחות את טענת המשיבות כי אין להן פעילות בישראל, שעה שהטענה אינה תואמת את המציאות הגלובלית.

חברות בסדר גודל של אפל, ששולחות זרועות שיווקיות לכל מקום בגלובוס, היה מצופה כי יאפשרו לצרכניהם את הגישה לערכאות שיפוטיות במקומות בהם הן מנהלות את עסקיהן. לא ייתכן כי אפל תוכל למכור את מוצריה כאן, אך תטען כנגד סמכות ביהמ"ש לדון בתובענה כלפיה, כאשר היא בעלת יכולת כלכלית, עסקית משפטית שמאפשרת לה ניהול הליכים מקומיים בכל מקום שבו היא עושה עסקים, ונעזרת בכך במיטב משרדי עורכי הדין.

הזיקות לישראל הן רבות יותר ומשמעותיות יותר, הן בכמותן והן באיכותן, ומבססות את הציפייה הסבירה והלגיטימית שהדיון ייערך בארץ, ביחס לכל חברי הקבוצה. לכך יש להוסיף את היעילות והאינטרס הציבורי שהדיון ייערך בארץ בין צדדים ישראליים בשפה העברית. יש לדחות הבקשה לביטול היתר ההמצאה.