ת"א 58578-12-20 עייני נ' Apple Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

אפל תתגונן בישראל מפני תביעה על שימוש פוגעני בקולה של קריינית סירי בעברית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת טל לוי-מיכאלי):

העובדות: בקשת הנתבעת, Apple Inc, לבטל היתר המצאה מחוץ לתחום שניתן לתובעת לפי תקנה 167 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התובעת, קריינית מקצועית, התקשרה עם הנתבעת 2 (ניואנס תקשורת) בהסכם לשימוש בקולה בתוכנות שונות. התובעת הגישה תביעה כספית נגד אפל וניואנס, ועתרה לצווים שיורו לאפל למנוע שימוש בתוכנת "סירי", בה נעשה שימוש בקולה של התובעת, על מנת "לקלל, להשמיץ, לאיים או לפגוע בכל דרך אחרת הן במשתמש והן בכל צד שלישי ... לרבות בתובעת". התובעת טענה כי אפל מאפשרת ללקוחותיה להשתמש בסירי לצורך השמעת דברי הסתה, קללות, תכנים פוגעניים ועוד, באופן הפוגע בה. 

נפסק: דין הבקשה לביטול היתר ההמצאה להידחות. המבחן לבחינת בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט הוא "המבחן המשולש", הכולל 3 תנאים מצטברים: קיומה של עילת תביעה שיש לדון בה; קיומה של עילת המצאה בהתאם לאחת החלופות הקבועות בתקנה 166 לתקנות; שיקול דעתו של ביהמ"ש, בפרט בשאלת הפורום הנאות לבירור התובענה.

עילת תביעה - עיקר טענות התובעת, כלפי אפל, הן טענות נזיקיות הקשורות לפגיעות שנגרמו לה משימוש לא לגיטימי בקולה; לרבות בדרך של שימוש בקול לגידופים ושימוש בלשון בוטה. לכאורה יש משתמשי סירי שעושים שימוש בתוכנה, בין היתר תוך שימוש בשפה בוטה וגסה, וזאת באמצעות קולה של סירי, אשר מורכב ממיזוג ("סינתוז") קולה של התובעת. התובעת הניחה את המסד הראשוני לפיו מדובר בתביעה המעוררת שאלות הראויות לבחינה, אף כי התביעה אינה חפה מקשיים. 

עילת המצאה - מתקיימות מספר עילות המצאה, לרבות לפי תקנות 166(4), (4א), (5), (6) ו-(10). תביעת התובעת מושתתת על הסכמים שכרתה עם ניואנס בישראל, במסגרתם הקליטה התובעת הקלטות קול, בישראל, עבור ניואנס, שהתקשרה בהמשך עם אפל; המעשים המתוארים בתביעה, לרבות אופן השימוש בסירי, נעשה בשפה העברית, על ידי מי שנחזים להתגורר בישראל. אפל משווקת את סירי בעברית גם בישראל, כך שניתן לומר כי המעשים המתוארים מבוצעים בתחום המדינה; ועוד.

נאותות הפורום - ישראל היא הפורום המתאים לבירור התביעה. עילות התביעה העיקריות במישור היחסים עם אפל הן עילות נזיקיות – בגין מעשים שנעשו בשפה העברית – השפה הרשמית במדינת ישראל; הנזקים הנטענים נגרמו לתובעת, תושבת ישראל, בישראל. חומרת העוולות המתוארות היא פועל יוצא מהשימוש בשפת המקום. מירב הזיקות מוליך למדינת ישראל. אשר לציפיות אפל – אפל לא יכולה לאחוז במקל משני קצותיו. מחד לטעון כי החוזים לא חלים עליה, ומאידך לטעון כי בהתאם לחוזים ציפייתה להתדיין בבלגיה. אפל תישא בהוצאות התובעת בסך 10,000 ש"ח.