ע"ר 45980-03-21 Apple Inc ואח' נ' יעקב ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחה ערעור Apple על דחיית בקשתה לבטל היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שרה דותן):

העובדות: ערעור על החלטת רשמת ביהמ"ש [ת"צ 27340-09-19], שדחתה את בקשת המערערות לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום, שניתן לפי תקנות 500(4), 500(7) ו-500(7א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. המשיבים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המערערות, חברות זרות, בה נטען כי משתמשי Apple, שמורידים אפליקציות בתשלום מה-AppStore, מחוייבים בתשלום גם לאחר הסרת האפליקציה. ביהמ"ש אישר למשיבים להמציא את הבקשה אל מחוץ לתחום השיפוט ודחה כאמור את בקשת המערערות לביטול ההחלטה. מכאן הערעור.

נפסק: טענתן המרכזית של המערערות הן כי קיים כביכול דין שונה לחברות בינלאומיות וכי זכויותיהן נחותות. דין הטענה להידחות. האבחנה בין תאגידים חובקי עולם לבין עסקים מקומיים הפועלים במדינות זרות מעוגנת בהוראות תקנה 500(7א), המציינת מפורשות את זהות הנתבע כ"עוסק בסחר בין-לאומי או במתן שירותים בין-לאומיים בהיקף משמעותי". התקנה מאבחנת בין עוסק הפועל במתן שירותים בינלאומיים בהיקף נרחב לבין עוסק המייצר או מספק שירות בתחום מדינתו, ותוצרתו נרכשה בישראל [עניין Hotels.com - ע"ר 18663-07-17]. די בנתונים שפורטו בהחלטת הרשמת בקשר ליחסים החוזיים והיריבות בין המערערת 1 למשיבים על מנת לבסס את עילת ההמצאה על פי תקנה 500 לתקנות. הערעור נדחה.