פרטיות וסייבר

איכוני השב"כ כי קורונה יופסקו. בינתיים

ועדת חוץ וביטחון הצביעה נגד המשך הסמכת השב"כ לאיכון חולי קורונה. זאת פעם ראשונה שהושג בה רוב נגד המשך האיכונים. ארבעה - יו"ר הוועדה צבי האוזר וחברי הכנסת וונש, בוגי וברביבאי הצביעו נגד המשכם - וחברי-הכנסת דיכטר, ואטורי ובוסו הצביעו בעד. בפני הוועדה עמדה הצעת הממשלה להמשיך באיכונים רק ביחס למי שלא שיתפו פעולה בחקירה אפידמיולוגית אנושית.

האמנם סוף? law.co.il ...

פרטיות וסייבר

בג"צ חוסם העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות

בג" הוציא אתמול צו ביניים האוסר על המדינה ליישם את החוק המאפשר העברת מידע על לא מתחסנים לרשויות המקומיות. הצו אוסר על מנכ"ל משרד הבריאות לדרוש מידע כזה מקופות החולים ולהעביר את המידע עד להחלטה אחרת. במקביל הוציא בית המשפט צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא יבוטל החוק החדש בשל פגיעתו בזכות החוקתית לפרטיות שלא בהתאם להוראת פסקת ההגבלה בחוק ...

פרטיות וסייבר

אושר בחוק: צמידים אלקטרוניים לשבים מחו"ל

מליאת הכנסת אישרה הבוקר בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיאפשר אכיפה של חובת הבידוד לשבים מחו"ל באמצעים אלקטרוניים (צמיד או אפליקציה), כאלטרנטיבה לבידוד במלונית. ארבעה חברי כנסת תמכו בהצעה מול מתנגדת אחת (ח"כ מיקי חיימוביץ, כחול לבן). שמו של החוק -  חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), תשפ"א-2021.

"כניסה לישראל של וריאנט חדש ...

פרטיות וסייבר

תזכיר חוק - חובת בידוד בפיקוח טכנולוגי או בידוד בידי המדינה

מי שנכנסים ארצה וחייבים בבידוד יחויבו בהתקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי שיופעל על ידי חברה פרטית אם רצונם להיות בביתם, או שיהיה עליהם לשהות בבידוד במקום מטעם המדינה. כך קובע תזכיר חוק שפרסם משרד הבריאות לפני שעה קלה - חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...)(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), תשפ"א-2021.

אמצעי פיקוח ...

פרטיות וסייבר

העליון: על המדינה לצמצם משמעותית שימוש באיכוני שב"כ תוך שבועיים

הסמכת השב"כ למעקב אחר אזרחים לצורך סיוע בחקירות אפידמיולוגיות, במתכונתה הנוכחית, תחדל עד לאמצע חודש מארס 2021. לאחר מועד זה, חובה על הממשלה לגבש קריטריונים הדוקים כך שיושם "קץ לפרקטיקה לפיה ההסתייעות בשב"כ נעשית באופן גורף וללא התאמה למערך הבדיקות והחיסונים, לנתוני התחלואה ולכלים הנוספים הנתונים לממשלה לצורך התמודדות עם הנגיף". בכל מקרה החל מאמצע מארס 2021, מוגבלת "אפשרותה של ...

פרטיות וסייבר

הממשלה: שב"כ יאתר מגעים של חולים שלא שיתפו פעולה בחקירות אנושיות

שב"כ יידרש לאתר מגעים של חולי קורונה שלא דיווחו בחקירה האפידמיולוגית האנושית על אף אדם שבא עימם במגע קרוב או בנוגע לחולים שלא ניתן היה ליצור איתם קשר או לערוך להם חקירה אפידמיולוגית אנושית מסיבה אחרת. בנוסף, הסתייעות בשירות תתאפשר רק כאשר יתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: " 1. תרומתן הבלעדית של פעולות הסיוע של השירות, כהגדרתן בחוק, לא פחתה ...

פרטיות וסייבר

משרד הבריאות יבדוק עידוד התחסנות דרך קופות החולים

מנכ"ל משרד הבריאות ייפגש עם נציגי  קופות החולים לשם בחינת תכניות עדכניות לעידוד התחסנות באמצעות פנייה אישית למבוטחיהן, כך הודיע משרד הבריאות לבג"ץ בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד חוקתיות החוק שלפיו רשאי המשרד להעביר לרשויות המקומיות ולמשרדי החינוך והרווחה מידע על בלתי מחוסנים כדי שאלה יפנו אליהם ויעודדו אותם להתחסן. ההודעה באה בהמשך לביקורת חריפה שמתחו השופטים בדיון ...