תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקרון omicron של נגיף הקורונה החדש), התשפ"ב-2021

תקנות לשעת חירום המסמיכות את שירות הביטחון הכללי להתחקות אחר נדבקי זן האומיקרון של הקורונה. הקובץ באדיבות המאגר המשפטי "נבו".