טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022

בחודש אוגוסט 2020 נחקק חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. החוק מסדיר השתתפות עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית, ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות, עדיין קיימת אפשרות להתפרצות גל תחלואה חמור ומשמעותי נוסף במדינת ישראל, על-כן נדרש לשמר את היכולות והכלים המשפטיים שקיימים כיום להתמודדות עם נגיף הקורונה. טיוטת הצו מבקשת להאריך את תוקפו של החוק בשישה חודשים נוספים, עד ליום 31.12.2022.