הממשלה רוצה להאריך את הסדר הקורונה לדיוני מעצר בהיוועדות חזותית

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים והמשרד לביטחון הפנים פרסמו להערות הציבור את טיוטת צו להארכת תוקפו של חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש, התשפ"ב-2022 - שנועד להאריך בשישה חודשים נוספים את החוק המסדיר את השתתפותם של עצורים ואסירים בדיונים בעניינם בבית המשפט, בהיוועדות חזותית (Video Conference), במהלך מגיפת הקורונה.

החוק נחקק בחודש אוגוסט 2020 ונועד לתת מענה לחשש להתפשטות נגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי הסוהר. ההסדר בחוק נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת. לפי דברי ההסבר לו, הוא נועד לצמצם את הסיכון להדבקות בנגיף הקורונה ולהתפשטותו במהלך הבאתם של העצורים והאסירים יחד, מידי יום, לבתי המשפט ממתקני כליאה שונים, שהייתם בבתי המשפט, וחזרתם למתקני הכליאה - בתנאים הכרוכים בריבוי מגעים עם עצורים ואסירים ממתקני כליאה שונים ועם גורמי חוץ, שאינם מאפשרים לשמור על ריחוק כנדרש.

כעת, טיוטת הצו מציינת כי לפי הערכת משרד הבריאות עדיין קיימת אפשרות להתפרצות גל תחלואה חמור ומשמעותי נוסף במדינת ישראל, ולכן נדרש לשמר את היכולות והכלים המשפטיים שקיימים כיום להתמודדות עם נגיף הקורונה. טיוטת הצו מבקשת להאריך את תוקפו של החוק בשישה חודשים נוספים, עד ליום 31.12.2022. מקור: אתר החקיקה הממשלתי.