הבוט הממשלתי לתחקור אפדימיולוגי בוואטסאפ מפר את החוק

אולי יעניין אותך גם

כאשר משרד הבריאות בוחר לשלוח הודעות וואטסאפ למאומתי קורונה באמצעות שירותי "בוט" בוואטסאפ הוא בהכרח משתף מידע רגיש על מאומתים בישראל עם חברת האם של וואטסאפ, מטא, ועם פייסבוק שבשליטתה. פעילות זו נעשית ללא הסכמה חופשית ומדעת של המאומת/ת, וללא הסמכה חוקית.

כך מתריעה עמותת פרטיות ישראל במכתב ששלחה היום לשר הבריאות, מנכ"ל משרדו ופרוייקטור הקורונה. העמותה מצביעה על כך שלפי מדיניות הפרטיות של חברת וואטסאפ, וואטסאפ אוספת מידע על אופן השימוש בשירות, לרבות אנשי הקשר ושירותים שמופעלים ביישומון. מידע זה משותף גם עם חברת האם של וואטסאפ - מטא, וגם עם חברות אחרות בקבוצת מטא כגון פייסבוק.

בחודשים האחרונים החל משרד הבריאות להפעיל שירותים אוטומטיים לעריכת חקירה אפידמיולוגית באמצעות תוכנה (בוט) השולחת הודעות וואטסאפ למבודדים. במכתבה מתריעה מנכ"לית פרטיות ישראל, עו"ד נעמה מטרסו, כי "תחקיר אפידמיולוגי אוסף מטיבו מידע רגיש ואינטימי על אודות אנשים, לרבות מצב בריאותם, מקומות הימצאם המפורטים, עם מי נפגשו ופרטי הקשר של אותם מגעים. מידע זה כפוף לא רק להוראות חוק הגנת הפרטיות אלא גם להוראות הסודיות והפרטיות בחוק זכויות החולה".

המכתב מזהיר שלפי פקודת בריאות העם, חקירה אפידמיולוגית יכולה להתבצע אך ורק על-ידי חוקר אפידמיולוגי או על-ידי מי שהוסמך לכך. בנוסף, נוסח הפנייה של הבוט לא כולל הודעה, כמתחייב מסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות,האומרת האם חלה חובה חוקית להשיב ולמסור מידע, מהן מטרות איסוף המידע ולמי יימסר המידע. "על מנת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בחוק ועל מנת להגן על פרטיות המאומתים/ות, במקום השימוש בוואטסאפ ופייסבוק, על משרד הבריאות להטמיע באתר של המשרד פלטפורמה מאובטחת לעריכת חקירות אפידמיולוגיות מהירות באמצעים טכנולוגיים", אומרת פרטיות ישראל, "או לעבות את מערך החקירות האפידמיולוגיות האנושיות תוך שמירה על היבטי הפרטיות כנדרש".