חופש הביטוי

ת"א 4195-08-20 וגנר נ' ידיעות אחרונות בע"מ ואח'

היצף המידע וכמותו באינטרנט עשוי לאיין ולעמעם את אפקט הפרסום ולהפחית משמעותית מערכו (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת נועה גרוסמן, 6.1.2021):

העובדות: לאיזה בית משפט הסמכות העניינית לדון בתביעת לשון רע בסך 700,000 ש"ח, לרבות צווי עשה. התובע טען כי הנתבעת 2 פרסמה לשון הרע נגדו בעיתון "כלכליסט" של הנתבעת 1 ובכלל זה באינטרנט. הנתבעות טענו כי הסמכות העניינית מסורה לביהמ"ש ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 11907-05-18 קינן ואח' נ' ציפי לידים - שווק און ליין בע"מ ואח'

אם דפי הנחיתה "דרסו" האחד את השני, יש למסור את הגיבויים (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת מיכל עמית-אניסמן):

העובדות: בקשת המבקשים למתן צו המחייב את המשיבות לגלות מסמכים ספציפיים ולהשיב לשאלון. הבקשה הוגשה במסגרת הליכי בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הפרת חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], בה טענו המבקשים כי המשיבות מספקות שירותי לידים על-ידי שיגור בלתי ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 29220-10-20 עזרא נ' חאיק ואח'

אין קשר בין שתי ייצוגיות הספאם המצדיק את איחודן (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי חיימוביץ):

העובדות: בקשה לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות, להעברת הדיון בתובענה לביהמ"ש המחוזי בת"א ואיחודה עם תובענה ייצוגית נוספת שעניינה ב"חוק הספאם". המשיבים, הם הצדדים להליך הייצוגי, מתנגדים לבקשה. 

נפסק: הבקשה נדחית. תכלית סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות היא לרכז בידי מותב אחד את הדיון בתובענות שבבסיסן ...

סדר דין אזרחי

רע"א 5560/20 דור נ' חוף שלוותה (2002) בע"מ ואח'

אין מקום להתערב בהערות שנכללו בהחלטת ביניים (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת ענת ברון):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"צ 68353-10-18], שדחתה את בקשת המשיבים לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בבקשת רשות הערעור המבקש אינו מלין על ...

מסחר אלקטרוני

ת"צ 11329-06-18 Facebook Inc נ' פונטה ואח'

יש לפרש את תנאי השימוש של פייסבוק לטובת המשתמשים (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשת פייסבוק ארה"ב לסלק על הסף את בקשת המשיב לאשר תובענה ייצוגית נגדה, בטענה כי בקשת האישור אינה באה בגדר פרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות (שכן לא מתקיימים יחסי עוסק-לקוח בין הצדדים). בבקשת האישור טען המשיב כי המבקשת והמשיבה 2 (פייסבוק אירלנד) נוהגות למכור ...

מסחר אלקטרוני

רת"ק 14349-12-20 Booking.Com B.V נ' ניניו ואח'

לא ניתן לערער על ההחלטה בדבר המצאה לבוקינג באמצעות בוקינג ישראל (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי אמיר):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש לתביעות קטנות בראשל"צ [ת"ק 62261-11-19], שדחה את בקשת הנתבעת (בוקינג) לבטל את החלטתו בעניין המצאת כתב התביעה לידיה. התובעים (המשיבים בבקשה) הגישו תביעת פיצויים נגד הנתבעת וחברת בת ישראלית שלה (בוקינג ישראל). בדיון שנערך הורה ביהמ"ש ...

סדר דין אזרחי

רע"א 6648/20 גבעון נ' ון-אמדן ואח'

יש להעביר את נטל השכנוע כאשר קיים תיעוד ב"נט המשפט" על צפייה יזומה בהחלטה (החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם רון גולדשטיין):

העובדות: באילו מקרים יש להחיל את "חריג הידיעה" תחת "כלל ההמצאה", בנסיבות של צפייה יזומה בהחלטה שיפוטית באמצעות "נט המשפט", ועל מי מוטל נטל השכנוע בהקשר זה? השאלה התעוררה במסגרת בקשת המשיבים לסילוק בקשת רשות ערעור על הסף, בטענה לאיחור בהגשתה. ...

סדר דין אזרחי

ת"צ 17780-12-16 ל.פ. ואח' נ' Instagram LLC

הלכת בן חמו אינה סוף פסוק. ניתן לנסות להוכיח שתניית ברירת הדין של פייסבוק מקפחת (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: בקשות לתיקון 2 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות (שעילתן פגיעה בפרטיות), כך שתצורף חברת Facebook Inc כמשיבה נוספת (לאור שינויים שחלו בתנאי השימוש לאחר הגשת בקשות האישור) וכן בדרך של צירוף חוו"ד מומחה לדין מדינת קליפורניה, על-מנת להוכיח כי ...