ת"א 9656-01-23 זלצמן ואח' נ' Meta Platforms Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

הלכת רמי מור נשחקה עם השנים, אך התובעים לא העמידו תשתית לבקשה לחשיפת פרטים (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט סארי ג'יוסי):

העובדות: תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעות, מפעילות הרשת החברתית פייסבוק, למסור לתובעים את פרטי המשתמש (BSI) של משתמשים המפעילים לטענתם פרופילים פיקטיביים. התובעים טענו כי הפרופילים הללו משמשים לפרסומים הפוגעים בפרטיותם ובשמם הטוב. ההליך נפתח בביהמ"ש השלום והועבר לביהמ"ש המחוזי בשל היעדר סמכות עניינית. הנתבעת הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילה. 

נפסק: דין התביעה להימחק לפי תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התביעה סובלת מהיעדר עילה ואינה נתמכת באסמכתאות ואף אינה מגלה עילה לכאורה ואינה מעלה טענות באופן שמאפשר להעניק לתובעים את הסעד המבוקש. בעניין מור [רע"א 4447/07] נפסק בדעת רוב כי כיום לא קיימת מסגרת דיונית למתן צו לחשיפת זהות של משתמש אנונימי. עם זאת, בפסק הדין נאמר כי לא נערך דיון על חשיפת זהות משתמשים אנונימיים מכוח סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות. הלכת רמי מור זכתה לביקורת ונשחקה ברבות השנים [עניין אלצאנע - ת"א 16009-03-23; עניין פייסבוק - ת"א 11181-03-21; עניין גרנות - רע"א 43901-10-19; עניין דראל - ת"א 39265-04-16; עניין ווינד - ע"א 8720-06-22], וכך גם בבתי משפט השלום [עניין פלונית - ת"א 20419-03-21; עניין לנקרי - ת"א 22956-09-13; עניין פאי - תא"מ 14089-08-09; עניין ביטאיט - ת"א 7461-01-23] ובהצעות חוק שהוגשו בנושא. עם זאת, ככלל על מנת להעניק סעד על בעל דין להוכיח כי הופרה זכות הקנויה לו בדין בהתאם לנסיבות המקרה וברמה כזו או אחרת.

טענות התובעים נטענו בעלמא וללא הנחת תשתית ראייתית ראשונית כלשהי שממנה עולה ולו ראשית ראיה. על התובעים היה לפרט במדויק מה המילים שמכוחן נולדה העילה, על מי מהם נכתב מה, מהו מועד הפרסום, היכן הפרסום פורסם בפייסבוק, למי הפרסום הופנה, מדוע הפרסום מפר את הוראות הדין, ועוד. התובעים בחרו שלא לעשות כן, ואף לא צירפו אסמכתאות מהותיות בהקשרים אלו. התובעים אף לא פירטו כראוי מהו הסעד המבוקש, כאשר היה עליהם לפרט מה בדיוק הפרטים המבוקשים, או לפרט מה הם פרטי ה-"BSI" ומה הם כוללים. לחילופין, התובעים יכלו לנסות לפרט מדוע עובדות ואסמכתאות הוחסרו. התובעים בחרו שלא לעשות כן. פגמים מהותיים אלו בעלי משקל נוגעים לתביעה בכללותה על כל העילות שלכאורה עולות ממנה. בתשובתם לבקשה לסילוק לתובעים הייתה הזדמנות לתקן פגמים ומחדלים אלו, אך הם בחרו שלא לעשות כן. התביעה נמחקה.