ת"ק 15602-07-23 חזוב נ' דקל ואח'

אולי יעניין אותך גם

המבקש רשאי לעיין בתיק ביהמ"ש לצורך תביעת ספאם שבכוונתו להגיש (החלטה, תביעות קטנות עכו, הרשמת עינת דינרמן):

העובדות: בקשת המבקש, צד זר להתדיינות בין המשיב 1 (התובע בתיק העיקרי), למשיבה 2 (הנתבעת בתיק העיקרי), לעיין במסמכים שבתיק בימה"ש. המבקש טען כי בכוונתו להגיש תביעה קטנה נגד המשיבה 2, בטענה כי היא שולחת דברי פרסומת בניגוד לדין, ולכן הוא מבקש לעיין בתיק על-מנת לסייע לו לאתר את כתובת המשיבה 2 ופרטים נוספים שיסייעו לו בתביעתו. 

נפסק: הבקשה היא בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. דין הבקשה להתקבל. יישום הכללים שנקבעו בפסיקה מוביל למסקנה כי יש לאפשר את העיון המבוקש. לא קיים כל איסור שבדין לעיון בחומר המבוקש ואף לא נטען לקיומו של איסור כאמור. הטעם לבקשת הצד השלישי הוא הליך משפטי אחר שבכוונתו להגיש נגד המשיבה 2 בשל שליחת דברי פרסומת שלא כדין. מבקש העיון אינו נדרש להסביר כיצד העיון יועיל לו להתדיינות המשפטית האחרת. התרת העיון כמבוקש לא תפגע באינטרסים של מי מהצדדים. הצדדים לא הגישו תגובתם לבקשה על אף שזו הובאה לעיונם.