ת"צ 56414-10-21 יניב נ' גל ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש, אדם פרטי, שאינו נמנה על לקוחות המשיבים, טען כי המשיבים הפרו את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו מסרונים פרסומיים ללא הסכמה, לאחר שנמסרה הודעת סירוב ומבלי שניתנה אפשרות למסירת הודעת סירוב כדין. המשיבים טענו כי פעלו בתום לב וכי לרשימת המתעניינים בשירותים נוסף מספר זניח של טלפונים של אנשים שלא התעניינו בשירותיהם. הצדדים הגיעו להסכמות בעקבות הליך גישור.

נפסק: מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית. הסדר הפשרה ראוי, מאוזן ומיטיב עם חברי הקבוצה. זו הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הסדר פשרה בהליך ייצוגי מאפשר לחברי הקבוצה המיוצגת "לקנות" את הסיכון שבהליך, ומבטיח כי יזכו לסעד מהיר וְודאי. הסדר פשרה מוביל לחיסכון לא מבוטל במשאבים כספיים עבור הצדדים, ומאפשר לביהמ"ש להפנות משאבים שיפוטיים למקורות נדרשים אחרים. הסדר הפשרה הנוכחי משקף כראוי את הסיכויים והסיכונים של הצדדים. בהינתן כי המשיבים הודו בשליחת המסרונים, הגם שטענו כי הדבר נעשה בתום לב ועקב כשלים טכניים, יש בכך כדי להצביע על עילת תביעה לכאורה. מאידך, לא ניתן לשלול לחלוטין את עמדת המשיבים לפיה מדובר בתקלה נקודתית, וכי אין קבוצה, אלא במספר מצומצם בלבד של אנשים אליהם שוגרו בשגגה המסרונים. הסדר הפשרה מייתר את הצורך להכריע במחלוקות בין הצדדים. ה הסדר כולל הן הסדרה צופה פני עתיד, והן הטבה. הוא משקף בצורה ראויה את הסיכונים והסיכויים בתיק ואת קניית הסיכון על ידי הצדדים. ביהמ"ש אישור את הסדר הפשרה ונתן לו תוקף של פס"ד.