ספאם ודואל

ישראל: תיקון לחוק הספאם מרחיב את המונח "דבר פרסומת"

תיקון שלישי במספר לחוק הספאם הישראלי [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982]. התיקון החדש, שפורסם ברשומות ונכנס לתוקפו ביום 23.5.2018, מרחיב את הגדרת המונח "דבר פרסומת" וכולל בו גם מסרים שמטרתם לגרום לנמען לחייג למספר המצוין במסרים אלה.

מעתה, כל אחד מהמסרים הבאים ייחשב כ"דבר פרסומת" לפי החוק - 

1.    מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או ...

ספאם ודואל

ארה"ב: מפרסמים לא חייבים לאפשר opt-out מפקסים

נציבות התקשורת הפדרלית בארה"ב (ה- FCC) חרגה מסמכותה כאשר קבעה כי על מפרסמים לכלול בהודעות פרסומיות, שנשלחות באמצעות פקס, אפשרות הסרה מקבלת דיוור פרסומי (Opt-Out), כך קבע בימ"ש פדרלי בוושינגטון. בית המשפט דחה את פרשנות הנציבות לחוק בדבר מניעת משלוח ספאם בפקס (The Junk Fax Prevention Act of 2005), לפיה ההרשאה למשלוח דברי פרסום תקפה ...

ספאם ודואל

תיקון לחוק הספאם: אסור לשלוח דברי פרסומת עם סיומה של עסקה מתמשכת

שלשום (6.2.2018) נכנס לתוקפו התיקון השני לחוק הספאם הישראלי (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). תיקון 66 לחוק התקשורת קובע כי בעסקה בין מפרסם לבין נמען לרכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין.

המשמעות ברורה - עם סיומה של עסקה מתמשכת המפרסם ...

ספאם ודואל

סטודנט הורחק מהטכניון לאחר שפרץ למיילים של מרצים

הטכניון הרחיק לצמיתות סטודנט להנדסת חשמל שלמד במוסד, לאחר שפרץ לחשבונות דואר אלקטרוני של מרצים והניח את ידיו על מידע מאותם חשבונות, לרבות טופס מבחן אחד לפחות. הנהלת המוסד אף הגישה תלונה למשטרה בעניין. בהודעה שנשלחה לתלמידי הפקולטה הרלבנטית נכתב כי "העתקות בבחינות ובתרגילים פוגעות ראשית כל ובעיקר במרבית הסטודנטים הפועלים ביושר, ולכן כדי להגן על סטודנטים אלו אנו מיידעים ...

ספאם ודואל

ארה"ב: תכתובות פרטיות של עובדי ציבור עשויות להיחשב כרשומה ציבורית

הודעות טקסט ודואר אלקטרוני בנושאים ציבוריים, שנשלחו באמצעות חשבונות ומכשירים פרטיים של עובדי ציבור, ייחשבו ל"רשומה ציבורית" לפי חוק חופש המידע בקליפורניה (California Public Record Act) - כך קבע בית המשפט העליון במדינה. לפי ההחלטה, שיחות פרטיות של עובדי ציבור, ככל שהן נוגעות לעניינים ציבוריים, יהיו זמינות לעיון הציבור ככל מסמך ציבורי אחר. עם זאת, התשובה לשאלה מהו הגבול בין ...

דיני עבודה

אירופה: מעביד יכול לעקוב אחרי מיילים של עובד - בכפוף למגבלות

בית המשפט האירופי לזכויות אדם משנה את דעתו וקובע כי מעסיק המבקש לעקוב אחרי תכתובות מיילים של עובדים נדרש ליידע אותם על כך מראש, לוודא כי הניטור נעשה מטעמים ולמטרות לגיטימיים, ולהנהיג אמצעים שיצמצמו את היקף הפגיעה בפרטיות הנגרמת בשל כך ואת הסיכונים לניצול לרעה של הגישה למידע - כך עולה מפסק דין חדש של בית המשפט האירופי לזכויות אדם ...

מסחר אלקטרוני

הכנסת אישרה את הצעת חוק "ניתוק בקליק"

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז–2017. ההצעה נועדה להרחיב את דרכי הביטול של עסקאות צרכניות, היכן שמוקנית לצרכן זכות ביטול לפי החוק. את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת יואל חסון, דוד ביטן ואיתן כבל והיא עברה ברוב של 22 תומכים וללא מתנגדים.

החוק קובע כי אם לצרכן יש זכות ...

ספאם ודואל

ישראל: תיקון ראשון לחוק הספאם

תיקון ראשון ל"חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) מרחיב את תחולתו גם ביחס לבקשות תרומה ותעמולה, אך מחריג במפורש מסרים פוליטיים ותעמולת בחירות.

אתמול פורסם ברשומות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 63), התשע"ו-2016. התיקון לחוק אושר בכנסת ביום 4.8.2016. התיקון מרחיב את תחולתו של חוק הספאם על-ידי התיקון להגדרת המונח "דבר פרסומת", שיכלול מעתה גם מסרים ...