עוד צעד לקראת מאגר "אל תתקשרו אלי" הישראלי

אולי יעניין אותך גם

מאגר "אל תתקשרו אלי" מתחיל לקרום עור וגידים. כזכור, לפני למעלה משנה הכנסת אישרה את תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, שעיקרו בהקמת מאגר "אל תתקשרו אלי". התיקון לחוק קבע הסדר של Opt Out לשיחות שיווק טלפוניות, כך שניתן יהיה לקיים שיחות כאלה אלא אם כן צרכן סירב לכך באמצעות רישום אקטיבי למאגר מספרי טלפון של צרכנים. את המאגר תקים ותנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן וצרכנים יוכלו לרשום את מספריהם, לשנותם או להסירם בכל עת. עסקים שיעברו על החוק יהיו צפויים לקנסות שינועו בין 25,000 ש"ח לעסקים קטנים ועד 45,000 ש"ח לתאגידים. הפרות חמורות יאפשרו הטלת קנסות גדולים יותר. ההסדר ייכנס לתוקף במחצית שנת 2022.

חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר וניהולו, לרבות בעניין בקשת צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; וכן אופן בירור המידע הרשום במאגר על-ידי עוסק וצרכן. משרד הכלכלה והתעשייה פרסם כעת טיוטת תקנות שנועדו לקבוע את אמצעי הגישה למאגר על-ידי צרכנים ועוסקים. ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנות עד ליום 13.1.2022, בשעה 23:59 [טיוטת תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב-2021].