ת"צ 14586-09-23 דגש נ' רוחמה שרון סוכנויות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

המבקש לא פנה בפנייה מוקדמת למשיבה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעילתה בטענה להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש טען כי המשיבה לא הנגישה את אתר האינטרנט שלה, לא פרסמה באתר את התאמות הנגישות בסניפיה, ולא מינתה רכז נגישות. בעקבות פסה"ד שניתן בעניין אביב בית השקעות [ת"צ 52621-07-23], ביקש ביהמ"ש את עמדת המבקש להמשך ניהול ההליכים, שכן לא נערכה פנייה מוקדמת למשיבה. המבקש טען כי לא חלה חובת פניה מוקדמת בנסיבות המקרה. 

נפסק: עניין בקשת האישור בהפרה נטענת של תקנות 34 ו-35 לתקנות השוויון, בשל אי-פרסום באתר האינטרנט של הסדרי הנגישות הקיימים בחנות המשיבה. כן נטען כי המשיבה נמנעה מפרסום פרטי רכז נגישות, בניגוד לתקנה 91 לתקנות השוויון. המבקש לא פנה בפנייה מוקדמת אל המשיבה טרם הגשת בקשת האישור, על מנת לברר עניין הסדרי הנגישות הקיימים בעסקה. המבקש אף לא פנה בפנייה מוקדמת אל המשיבה על-מנת לברר אם היא מעסיקה יותר מ-25 עובדים, דבר המחייב מינוי רכז נגישות או פרסום שמו של רכז נגישות. שעה שהמבקש לא עשה כן וברוח הדברים שנקבעו בעניין אביב בית השקעות, הרי דין הבקשה להידחות. הבקשה והתביעה נדחתה. המבקש יישא בהוצאות בסך 3,000 ש"ח.