ת"צ 9986-09-21 רז ואח' נ' עמותת ידידי מד"א בישראל, ע"ר ואח'

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מייצוגית נגד עמותת ידידי מד"א על הפרת חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה 1 שלחה מסרונים פרסומיים לגיוס תרומות, תוך הפרת חוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). המשיבה 2 היא מנכ"לית המשיבה 1. המשיבות טענו כי העמותה פעלה בהנחיית מד"א, לה מוקנית סמכות סטטוטורית לגייס תרומות, וכי גיוס התרומות בדרך זו ננקט לראשונה כתוצאה ממשבר חירום שנגרם עקב מגפת הקורונה. הצדדים הגיעו להסכמות על הסתלקות.

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות ולדחות את תביעתם האישית של המבקשים, ללא צו להוצאות, תוך פסיקת גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם. אין עוד טעם להמשך ניהול ההליך משהובהר כי דובר באירוע ייחודי וכי העמותה לא תנקוט בדרך זו של גיוס באמצעות מסרונים בעתיד. המבקשים הניחו תשתית ראיתית לכאורה לקיומה של עילת תביעה וכי בבסיס הגשת בקשת האישור עמדה מטרתם של המבקשים לאכוף את חוק התקשורת בתום לב. לאחר שהובהר כי מדובר היה במקרה ייחודי של גיוס תרומות נוכח משבר הקורונה, ולאחר שהעמותה התחייבה שלא לנקוט בדרך זו בעתיד, נראה כי גם מטרת בקשת האישור הושגה וקמה לציבור תועלת מסוימת, גם מקום בו לא הוסכם על פיצוי מעבר לכך, כאשר אין להתעלם מהעובדה שמדובר בעמותה הפועלת לטובת הציבור ונוכח נסיבות העניין. בהינתן שהמבקשים ובא כוחם השקיעו זמן בהליך, יש לאשר תשלום גמול (7,500 ש"ח לכל מבקש) ושכר טרחה (40,000 ש"ח).