הממשלה החליטה להקפיא החוק המסמיך את השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

ועדת הקורונה בממשלה החליטה בישיבתה היום שלא להגיש לכנסת את החוק שמסמיך את השב"כ לסייע במאבק בקורונה. ההחלטה התקבלה לנוכח חילוקי דיעות בוועדה בין השרים. החוק נדרש לאחר שבג"ץ פסק כי יש לעגן את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה בחקיקה ראשית. ההצעה ביקשה לקבוע כי השירות יעבד מידע טכנולוגי במענה לבקשות משרד הבריאות כדי לאתר את נתיבי התנועה וההדבקה של חולים מאומתים.

ראש השב"כ, נדב ארגמן, מצוטט ב-Ynet (מאת טובה צימוקי ואיתמר אייכנר) כמי שאמר בישיבה כי יש "אי נוחות" בשב"כ מהשימוש באמצעי ההתחקות של השב"כ, המאפשרים איכון טלפונים סלולריים לצורך מעקב אחר חולים. לדבריו, אם תהיה התפרצות מחודשת, ניתן יהיה לחוקק את החוק במהירות, וכי "השב"כ יהיה ערוך". הוא קרא לפתח אפליקציה אזרחית ואמר כי ארגונו יסייע בכך, כפי שעזרו לפתח את אפליקציית "המגן".

וזה קיצור תולדות הסמכת השב"כ -

15.3.2020 החלטת הממשלה מס' 4897 להסמיך את השב"כ לסייע למשרד הבריאות במאבק בקורונה. ההחלטה נשענת על סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ, המאפשרת להטיל על השירות לבצע "פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה".

16.3.2020 לאחר שוועדת המשנה לשירותים חשאיים בכנסת נאלצת לסיים את תפקידה בשל פיזור הכנסת בלא לאשר את ההסמכה, הממשלה מעגנת אותה בתקנות לשעת חירום מכוח סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה.

17.3.2020 עו"ד שחר בן מאיר מגיש עתירה נגד הסמכת השירות. באותו יום מחליטה הממשלה שוב להסמיך את השירות מכוח סעיף 7(ב)(6). עד לאישור ההחלטה בועדת המשנה לשירותים החשאיים בכנסת ימשיך השב"כ לפעול מכוח התקנות לשעת חירום.

18.3.2020 עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מגישות גם הן עתירות נגד ההסמכה.

19.3.2020 צו ביניים של בג"ץ: אם בתוך חמישה ימים לא תקים הכנסת את הוועדות המאפשרות פיקוח על ביצוען, התקנות לשעת חירום שמכוחן הוסמך השירות יוקפאו.

22.3.2020 אירגון העיתונאים מגיש עתירה רביעית. כל העתירות יאוחדו ויידונו בפני בית המשפט העליון כאחת.

24.3.2020 צו ביניים של בג"ץ נכנס לתוקף וקובע שהתקנות לשעת חירום שהתקינה הממשלה להסמכת השב"כ יוקפאו, אם לא תקום ועדה בכנסת שיכולה לפקח על ביצוען. החלטה 4916 של הממשלה שבה אפוא ומסמיכה את השירות מכוח סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ. החלטת ההסמכה תקפה ל-30 יום וטעונה אישור ועדת השירותים בכנסת.

27.3.2020 תחקיר של העיתונאים רונן ברגמן ועידו שברצטוך בידיעות אחרונות חושף טפח מהטכנולוגיה שבה משתמש השב"כ - מדובר באיכון מתמידשל נתוני התקשורת של אזרחי ישראל, שהשב"כ אוגר מאז שנת 2002.

30.3.2020 ועדת המשנה לעניין השירותים החשאיים בכנסת מאשרת את החלטת הממשלה להסמיך את השב"כ ודורשת לקבל עבודת מטה מסודרת אודות חלופות אזרחיות עד לדיון באישור החוזר, שצפוי להתקיים ב-30.4. הוועדה מכניסה שינויים בנוסח ההסמכה שהממשלה ביקשה.

31.3.2020 החלטת הממשלה 4950 להסמכת השב"כ, המאמצת את הנוסח כפי שתיקנה הוועדה בכנסת. 

2.4.2020 דו"ח צוות המומחים של המטה לביטחון לאומי קובע שמעקב השב"כ הוא "בעל תפוקה מוגבלת" ומאתר רק 30% מהחולים.

14.4.2020 המדינה מודיעה לבג"ץ שהיא שוקלת בכלל להרחיב את השימוש בשב"כ.

26.4.2020 בג"ץ קובע: השימוש בשב"כ היה מוצדק כשפרצה המגפה, בגלל שעת חירום קיצונית. המשך השימוש בשירות טעון חקיקה ראשית. עד אז אפשר להאריך את הסמכתו בשבועות ספורים בלבד. 

28.4.2020 הממשלה מאריכה בהחלטה מספר 5024 את ההסמכה כדי לאפשר חקיקה.

3.5.2020 הרשות להגנת הפרטיות משמיעה לראשונה קול עצמאי וחד-משמעי. במכתב ליו"ר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות היא קובעת: "המשך הסתייעות במתווה של שימוש בכלי של גוף בטחוני בעל תכליות מובהקות של מאבק בטרור והגנה על בטחון המדינה לצורך מעקב וניטור אחר תושבי המדינה לצמצום מגיפה, בעת הזו אינו מוצדק, אינו סביר ומהווה פתרון חריג ולא מידתי (גם אם יוסדר בחקיקה ראשית)".

5.5.2020 ועדת המשנה לשירותים החשאיים בכנסת מאריכה בשלושה שבועות את הסמכת השב"כ כדי לאפשר לממשלה לקדם חקיקה. לראשונה נמסרים לוועדה נתונים גלויים לציבור - באותו מועד, כ-3,800 חולים אותרו באמצעות השירות.

20.5.2020 משרד המשפטים מפרסם תזכיר חוק להמשך הסמכת השב"כ. לפי התזכיר, השב"כ יוסמך לשלושה חודשים - עם אפשרות להארכה בעוד שלושה - לעבד נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות של כל חולה (עם מי ומתי שוחח טלפונית, אבל לא את תוכן השיחה). למעלה מ-1,000 הסתייגויות מהתזכיר נרשמות באתר החקיקה הממשלתי.

24.5.2020 הממשלה מאריכה את הסמכת השירות אבל מצמצמת אותה לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, בהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות.

26.5.2020 ועדת המשנה לשירותים החשאיים מסכימה להאריך את ההסמכה במגבלות אלה, בתנאי שההסמכה תפקע היום אם עד אז הממשלה לא תגיש הצעת חוק מתאימה לכנסת.

8.6.2020 ועדת המשנה לשירותים החשאיים נעתרת לבקשת הממשלה ומאריכה את ההסמכה בעוד יומיים, כדי לאפשר לממשלה להחליט אם רצונה להגיש את הצעת החוק.