הממשלה שוב הסמיכה את השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

היום בשעה 12:00 נכנס לתוקף צו הביניים של בג"ץ שקבע כי התקנות לשעת חירום, שהסמיכו את שירות הביטחון הכללי לסייע למשרד הבריאות באיתור  נתיב התנועה של חולי קורונה ומי שבאו איתם במגע קרוב, יוקפאו אם לא תקום ועדה של הכנסת היכולה לפקח על ביצוען. אתמול הוקמה ועדת חוץ וביטחון בכנסת שמינתה את ועדת השירותים החשאיים בראשות ח"כ (רא"ל מיל.) גבי אשכנזי מכחול לבן. אמש החליטה אפוא הממשלה לחזור ולהסמיך את שב"כ לסייע למשרד הבריאות - הפעם לא מכוח תקנות לשעת חירום אלא שוב, כפי שעשתה לראשונה, מכוח סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ המאפשר להטיל על האירגון תפקידים המקדמים אינטרסים חיוניים לביטחון הלאומי של ישראל באישור ועדת השירותים בכנסת.

החלטת הממשלה תעמוד בתוקף למשך 30 ימים. היא דומה מאד לזו הראשונה, שהממשלה קיבלה ב- 15.3.2020. ההבדל העיקרי, המשקף גם את החלטת הבג"ץ - סמכות השב"כ שהשתרעה בעבר גם על מי שחשודים כחולים צומצמה כך שתחול רק על מי שנמצאו חולי קורונה בבדיקה מעבדתית. הבדל נוסף לעומת ההחלטה המקורית משקף את התקנות לשעת חירום שההסמכה מיועדת להחליף והוא שמשרד הבריאות רשאי לשמור את המידע למשך 60 יום לאחר שתסתיים תקופת ההחלטה, וזאת לצורך תחקיר פנימי של פעולותיו. בנוסף, אחת לשבוע צריכים השב"כ ומשרד הבריאות לדווח לועדת השירותים החשאיים מהו מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע טכנולוגי, כמה אנשים איתר השירות כמי שנמצאו במגע קרוב עם חולה ומהן הפעולות שנקט משרד הבריאות בהסתמך על המידע שקיבל מהשב"כ.

ביום חמישי 26.3.2020 צפויה ועדת השירותים החשאיים לדון בנוסח החלטת הממשלה ולפיכך מבקשים המשיבים בעתירות שהגישו עו"ד שחר בן מאירהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון עדאלה נגד התקנות לשעת חירום, להותיר את התקנות על כנן עד להחלטת הוועדה.

הנוסח המלא של החלטת הממשלה נמצא בהודעת עדכון מטעם הכנסת שהוגשה היום לבג"צ.