הממשלה מצמצת את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה

אולי יעניין אותך גם

יומיים אחר פרסום תזכיר חוק המבקש להאריך את הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה, הממשלה החליטה היום דווקא לצמצם את הסמכת השירות: הסמכת השירות תוגבל לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים בלבד, בהם לא ניתן להשלים את איתור האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה באמצעות חקירה אפידמיולוגית בשיטות אחרות. הסיבה - "תמונת המצב העדכנית של התחלואה בישראל בנגיף הקורונה החדש" ובמילים אחרות הירידה הדרמטית בתחלואה.

בד בבד הממשלה מבקשת להאריך את הסמכת השירות, בכפוף לאישור ועדת השירותים החשאיים בכנסת, עד ל- 16ביוני או עד להשלמת הליך החקיקה.

מה ייחשבו למקרים פרטניים וייחודיים? אמות-המידה המקצועיות הקונקרטיות לסיוע במקרים פרטניים וייחודיים כאמור, ייקבעו על דעת מנכ"ל משרד הבריאות, ראש המל"ל וראש השירות, ויעוגנו בנוהל ייעודי.

החלטת הממשלה מהיום שמספרה 15 קובעת ככל שיצטברו בידי משרד הבריאות נתונים המלמדים על חשש לעלייה משמעותית בהיקף התחלואה, שבגינה יהיה צורך בהרחבת סמכויות השב"כ מחדש, הדברים יובאו בשנית להחלטת הממשלה.